Bijgewerkt: 17 februari 2020

Detailhandelsnota 2016-2020 van Amstelveen geeft duidelijke richting

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-05-2016

Duidelijkheid over de ontwikkelingsrichting voor de detailhandel in Amstelveen. Dat is de kern van de Detailhandelsnota 2016-2020 (pdf 30 pagina's). De detailhandel zit in heel Nederland in zwaar weer. Amstelveen biedt nu kaders om te sturen, te beïnvloeden, te stimuleren en als het moet verbieden. Doel is om marktpartijen te prikkelen in te spelen op de kansen die de Amstelveense markt biedt. De nota is een direct uitvloeisel van de motie “Aandacht voor Amstelveense winkeliers”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken


Bij het tot stand komen van de nota is intensief overleg gevoerd met winkeleigenaren en ondernemers. De Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisatie (VAD) speelde hierbij een belangrijke vertegenwoordigende rol. Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken: “Detailhandel is belangrijk voor Amstelveen, voor de consument, voor de economische aantrekkingskracht en natuurlijk de werkgelegenheid. Met deze nota betrekken we ook andere beleidsterreinen, zoals parkeren, horeca en openbare ruimte bij het geheel.”

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Amstelveen ligt niet op een eiland, het maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam. Dit betekent, dat bezoekers de gemeentegrenzen veelvuldig overschrijden. Om die reden zijn de regionale winkelontwikkelingen relevant voor Amstelveen


Economische agenda Amstelveen: oog voor ondernemers en bedrijven

Versterken van het ondernemers-vestigingsklimaat en stimuleren van werkgelegenheid en welvaart. Dat is de kern van de Economische Agenda Amstelveen, een samenwerkingsagenda van bedrijfsleven en gemeente. Zes speerpunten vormen de basis van de Economische Agenda:

•          Krachtig MKB

•          Sterk internationaal profiel

•          Vitaal Stadshart

•          Herkenbaar onderdeel Metropool Regio Amsterdam (MRA)

•          Zorgen voor uitstekende verbindingen

•          Circulaire economie als kans

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

De hoofdwinkelstructuur van Amstelveen


De Economische Agenda haakt aan op het Amstelveense collegeprogramma en de huidige kaders van Economische Zaken. Dit in combinatie met input uit het bedrijfsleven. Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken: “Amstelveense ondernemers speelden in aanloop naar deze agenda een cruciale rol. Ik heb grote waardering voor hun inbreng. Als college willen we meer ruimte bieden aan ondernemers, extra investeren in de lokale economie en de aantrekkelijkheid van Amstelveen verder vergroten. Met de zes speerpunten kunnen we hier gericht op inzoomen.”

Net als het accountmanagement bij internationale bedrijven binnen de MRA is een van de uitvloeisels van de economische agenda ook een professionele vorm van accountmanagement te realiseren voor Amstelveense ondernemingen. Deze accountmanager is belast met uitvoerende acties en projecten ter bevordering van het economische klimaat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.