Bijgewerkt: 24 januari 2021

Digitaal inzicht in verstrekking persoonsgegevens in Amsterdam

Nieuws -> Informatief

Bron: RIjksoverheid
01-09-2014

Het wordt voor Amsterdammers makkelijker te zien aan welke organisaties en instanties die daarmee moeten werken de gemeente persoonsgegevens verstrekt. In een proef die vandaag 1 september 2014 start, kunnen zij voortaan digitaal een aanvraag doen voor een overzicht van het gebruik van hun persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Ook het overzicht ontvangen zij digitaal. Nu moet je daarvoor nog naar het loket. De gemeente Amsterdam doet de proef samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Plasterk gaf het startsein.

Plasterk ziet dit initiatief van de gemeente Amsterdam als een belangrijke mijlpaal in de verdere uitbreiding van digitale dienstverlening aan de burger. Ook wordt een stap gezet naar meer transparantie over, wat de overheid doet met je persoonsgegevens. Het versterken van de informatiepositie van de burger door digitale inzage in de eigen persoonsgegevens en inzage in het gebruik ervan voorziet in een duidelijke behoefte.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Ronald Plasterk, (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Voor de uitvoering van overheidstaken houdt de gemeente persoonsgegevens van burgers bij. Die worden vastgelegd in de Basisregistratie Personen (BRP). De persoonsgegevens zijn niet openbaar. Alleen organisaties met een maatschappelijke, of publieke taak zoals pensioenfondsen, of uitkeringsinstanties kunnen gegevens uit de BRP krijgen.

Als burgers inzage willen in de Basisregistratie Personen en een overzicht willen ontvangen van welke organisaties op welk moment hun persoonsgegevens hebben gekregen, kunnen zij daarvoor terecht bij het loket van de gemeente. Digitalisering van deze loketfunctie draagt bij aan de uitbreiding van de digitale dienstverlening aan de burger, een transparante overheid en de versterking van de informatiepositie burgers.

Met de proef bij de gemeente Amsterdam wordt inzicht verkregen, hoe deze voorziening in de praktijk werkt. Na afloop wordt gekeken op welke manier dit een vervolg kan krijgen. In de loop van september zal naar verwachting ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug een proef met deze voorziening starten.

Basisregistratie Personen?

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van alle ingezetenen en niet-ingezetenen van Nederland.  Ingezetenen zijn inwoners van Nederland. Niet ingezetenen wonen niet in Nederland of verblijven hier maar kort. Wel hebben zij een relatie met de Nederlandse overheid. De Basisregistratie Personen (BRP) is een samenvoeging van de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Persoonsgegevens in de BRP
  • De Basisregistratie personen (BRP) houdt de persoonsgegevens bij van iedereen die in Nederland woont. Ook de persoonsgegevens van Nederlanders in het buitenland staan erin (Registratie Niet Ingezetenen). De overheid gebruikt deze persoonsgegevens om haar taken uit te kunnen voeren. Zo heeft de Belastingdienst de gegevens nodig om belastingen te heffen. In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;

  • gegevens over de ouders;

  • gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap;

  • gegevens over kinderen;  

  • gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht;

  • verblijfplaats (adres);

  • het burgerservicenummer (BSN).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.