Bijgewerkt: 29 februari 2020

Digitale woonomgeving online

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
27-10-2016

Op een digitaal platform je huis tot in detail kunnen bekijken én aanpassen, bijvoorbeeld de precieze indeling, een kozijntype, of de energieprestatie. Dat biedt allerlei mogelijkheden en daarom ondertekende minister Blok voor Wonen en Rijksdienst op 27 oktober 2016 de City Deal 'Naar een digitale woonomgeving'. Brabantse steden beginnen per direct met de digitalisering van 100.000 woningen. Hiermee ontwikkelen ze samen met Rijksoverheid, kennisinstellingen en bedrijven een platform, waarop inwoners, aannemers, productontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten online-informatie kunnen delen. Daarmee kunnen deelnemende partijen allerlei nieuwe diensten aan gaan bieden. Denk hierbij aan het voorbereiden van een verbouwing, het aanbieden van gerichte energiebesparingsmaatregelen of het selecteren van de meest geschikte zorgoplossing aan huis. Met dit platform kan de bewoner veel directer invloed uitoefenen op de inrichting van zijn wijk, of woning.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Stef Blok (VVD) minister voor Wonen en Rijksdienst


Minister Blok ondertekende de City Deal op de werkconferentie ‘Waar steden het verschil maken’, die door Agenda Stad wordt georganiseerd. In het interbestuurlijke programma Agenda Stad, mede geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  worden City Deals en Europese partnerships gesloten.  Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk. In één jaar tijd zijn tien City Deals, acht Europese partnerships en het Pact van Amsterdam gesloten.

De City Deal ‘Naar een digitale woonomgeving’ is naast minister Blok voor W&R ondertekend door de gemeenten Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond, de provincie Noord-Brabant, Woonconnect BV, stichting BIM-loket, stichting SPARK campus, TU Eindhoven en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. Het streven is om ambitieuze en krachtige spelers in het stedelijk netwerk te verbinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.