Bijgewerkt: 17 februari 2020

Directie Amstelveen College wil nieuwe school al uitbreiden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
16-08-2012

Door André Gerritsen
Andre Gerritsen  Amstelveen

De directie van het Amstelveen College (AC) blijkt de wens te hebben het nu in aanbouw zijnde nieuwe schoolcomplex langs de Sportlaan al uit te breiden met nog eens vijf extra lokalen en een gymnastiekruimte. De schooldirectie denkt, dat de uitbouw nodig is om de verwachte groei van het aantal leerlingen goed te kunnen verwerken.

amstelveen college Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De nieuwbouw van het Amstelveen College op 16 augustus 2012


Het college van burgemeester en wethouders spreekt dat tegen en is van mening, dat de school met het de huidige nieuwbouwvorm „vooralsnog voldoende ruimte heeft." B en W willen dan ook niet meewerken aan de uitbreiding, die met name bovenop het dak van de school plaats zou moeten hebben. De lokale overheid vreest, dat door nieuwe bezwaren van omwonenden de nieuwbouw flinke vertraging op zal lopen.

„Alleen al daarom menen wij geen medewerking te moeten verlenen," zo stelt het gemeentebestuur in een brief aan de schooldirectie van het Amstelveen College. In het verleden is er al het nodige verzet geweest uit de omgeving tegen de plannen. Scholen k

De gemeente Amstelveen wil, dat het Amstelveen College (AC), het Hermann Wesselink College (HWC) en het Keizer Karel College (KKC) een gezamenlijke lokale visie ontwikkelen op de totale behoefte aan onderhuisvesting in samenhang met de toekomstige groei van het aantal leerlingen.

amstelveen college Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De rechtervleugel van het Amstelveen College in aanbouw op 16 augustus 2012


Dat heeft het gemeentebestuur de schooldirecties laten weten, nadat het Amstelveen College verzocht om uitbreiding van het nieuw te bouwen Amstelveen College langs de Sportlaan. Het college heeft aangegeven niets in die extra uitbreiding te zien en legt de bal direct bij de scholen zelf.

Zeker als het gaat om een voorziening met een omvang als hier aan de orde, is het goed gebruik om dit onderdeel te laten uitmaken van een breder kader, zoals een integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs, waarbij de totale behoefte aan onderwijshuisvesting in beeld wordt gebracht."

Tussen nu en 2027 stijgt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met circa 650 tot een totaal van 6.200 leerlingen, volgens een leerlingenprognose van juni 2012. Dat wordt gezien als een geleidelijke groei, die op zowel het AC, het HWC als het KKC (afgezien van het toelatingsbeleid van de scholen) wordt verwacht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.