Bijgewerkt: 28 januari 2021

Donkere Dagen Offensief 2015 van start in Amstelveen

Nieuws -> Politie

Bron: Gemeente Amstelveen
20-11-2015

Eind november 2015 start de gemeente met het Donkere Dagen Offensief (DDO) in Amstelveen. Dit is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amstelveen, de politie, de woningbouwcorporaties en enkele stadsdelen van Amsterdam. Voor dit project is subsidie toegezegd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Jaarlijks is er aan het einde van het jaar en in de eerste weken van het nieuwe jaar een aanzienlijke stijging van het aantal woninginbraken te zien. Dit blijkt uit politiecijfers. Op grond van deze cijfers wordt het Donkere Dagen Offensief ingezet in die wijken, waar dat nodig is. Een project als dit helpt ons om het aantal inbraken laag te houden. We moeten samen blijven investeren om Amstelveen veilig te houden”.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Nummer 3 en 4 op de wijkkaart van Amstelveen is Elsrijk West en Oost, waar ongeveer 10.000 mensen wonen (cijfers 2014)


Het Donkere Dagen Offensief wordt ingezet in de periode eind november 2015 tot half maart 2016 en start in de wijk Elsrijk. Het DDO bestaat uit verscherpt toezicht van politie en gemeente in de wijk en deur-aan-deur buurtvoorlichting over woninginbraakpreventie, inclusief het uitdelen van preventiemateriaal met preventietips.

Subsidieregeling. De gemeente Amstelveen streeft naar een verlaging van het aantal woninginbraken. De gemeente ondersteunt inwoners die zelf maatregelen treffen om hun woning beter te beveiligen. Daartoe heeft de gemeente Amstelveen een subsidieregeling ingesteld. Inwoners kunnen onder voorwaarden gebruik maken van deze regeling bij de aanschaf van inbraakwerende materialen, die zijn goedgekeurd volgens het Politiekeurmerk veilig Wonen (PKVW). De omvang van de subsidieregeling is voor 2015 bepaald op €30.000. Voor meer informatie, zie www.amstelveen.nl/veilig. Lees meer over de wijk ElsrijkAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.