Bijgewerkt: 2 maart 2021

Doorgaand verkeer in het Oude Dorp van Amstelveen wordt afgesloten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-02-2021

Het Oude Dorp van Amstelveen wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat heeft het College van B en W besloten. Bewoners en ondernemers krijgen een ontheffing, zodat zij door de Stationsstraat en het zuidelijke deel van de Dorpsstraat kunnen blijven rijden. Dit wordt geregeld met verzinkbare paaltjes.Het college is ervan overtuigd dat een verkeersluw gebied de leefbaarheid en veiligheid ten goede komt en in het algemeen belang is van het Oude Dorp en Amstelveen. De Dorpsstraat tussen café Het Wapen van Amstelveen en Museum Jan wordt geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat voetgangers en fietsers zich daar vrij kunnen bewegen. Tegen de plannen liep een bezwaarprocedure. Bewoners en ondernemers zijn per brief op de hoogte gebracht van het besluit.

Verzinkbare paaltjes. Het college kiest voor paaltjes omdat van afsluiten met verkeersborden te weinig effect wordt verwacht, zonder dat dit continue wordt gehandhaafd. In de huidige situatie blijkt dat bebording al vaak over het hoofd wordt gezien. Vrachtwagens rijden zich met regelmaat klem. Paaltjes genieten de voorkeur boven camera’s omdat verkeer dat geen bestemming heeft in het Oude Dorp door camera’s makkelijk de fout in kan gaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Veel mensen voor café Het Wapen van Amstelveen in het Oude-Dorp tijdens het evenement Jazz in het Dorp in september 2019


De locatie van de verzinkbare paal in de Stationsstraat wordt ten opzichte van de eerdere plannen verplaatst naar het oosten; het begin van de Stationsstraat. Uit aanvullend onderzoek in de bezwaarprocedure blijkt dat dit verkeersveiliger is omdat auto’s daar makkelijker kunnen keren. Door deze wijziging van het aanvankelijke besluit wordt de volledige Stationsstraat alleen toegankelijk voor bewoners en ondernemers. De gehandicaptenparkeerplaats voor de Stationsstraat 7 wordt als gevolg hiervan niet verplaatst.

Blauwe zone. Naar aanleiding van de bezwaren is besloten dat de blauwe zones in de Stationsstraat en de Dorpsstraat niet worden samengevoegd tot één blauwe zone. De huidige situatie verandert niet. Daarnaast komt er geen fiets/bromfietspad op het Zetveld aan de achterkant van de Dorpsstraat 63, zoals in het aanvankelijke besluit. Het woonerf blijft behouden. De vaste paal wordt op verzoek van de bewoners vervangen door een verzinkbare paal. De uitvoering van de verkeersmaatregelen staat los van de huidige werkzaamheden aan het verfraaien van de openbare ruimte. Wanneer de verkeersmaatregelen worden uitgevoerd is nog niet duidelijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.