Bijgewerkt: 10 april 2020

Dorpspleinfestijn Amstelveen 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: Rotaryclub Amstelveen-Nieuwer Amstel
21-05-2014

Rotaryclub Amstelveen Nieuwer-Amstel (RANA), de jongste van drie Rotaryclubs in Amstelveen, viert op 21 juni 2014 haar 10-jarig bestaan met een Dorpspleinfestijn. Zoals gebruikelijk bij Rotary, gaan de opbrengsten van het festijn naar een goed doel. Dit jaar is dat Ons Tweede Thuis en dan in het bijzonder Dagcentrum Mozaïek. Een centrum voor mensen met een lichamelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel die daarnaast ook lichamelijke beperkingen kunnen hebben. Voor hen willen bij geld inzamelen voor een rolstoelfiets. Met deze rolstoelfiets kunnen de bewoners die afhankelijk zijn van een rolstoel samen met familie of verzorger op stap. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het Dorpsplein van Amstelveen


Dorpspleinfestijn 2014

Het thema van het Dorpspleinfestijn is Kunst en Cultuur, een thema dat heel goed past bij Amstelveen, dat van oudsher rijk is aan kunstenaars. Kunst (en Kitsch) voor een Rolstoelfiets!

Wij organiseren een soort Tussen Kunst en Kitsch-programma, waar erkende taxateurs tegen een kleine vergoeding van € 5 kunst, of kitsch voorwerpen van het bezoekend publiek zullen beoordelen en desgewenst taxeren. Hierna bestaat voor het publiek de mogelijkheid hun kunstschatten voor de later te houden veiling in te brengen. Van de opbrengst zal een percentage worden ingehouden voor het goede doel.

Op deze veiling worden de volgende zaken geveild:

- Kunstwerken van Amstelveense kunstenaars

- Door het publiek ingebrachte kunst (prenten en tekeningen, schilderijen en kunstnijverheid als glas en ceramiek)

- Talenten (van een zelfgebakken taart tot een golfclinic)

RANA nodigt de Amstelveense bevolking uit om overtollige kunstvoorwerpen ter beoordeling en taxatie aan te bieden en op de veiling in te brengen.

Er wordt tijdens het Dorpspleinfestijn ook een kunstmarkt gehouden en dit alles zal worden opgevrolijkt met muziek, hapjes en drankjes. Het programma van het Dorpspleinfestijn op zaterdag 21 juni 2014 (Dorpsplein, Oude Dorp):

-11.00 uur Opening Kunstmarkt op het Dorpsplein.

-12.00 uur tot 14.00 uur Kunst- en Kitsch taxatie in het (Dorps)kerkje op het Dorpsplein.

-11.00 uur tot 17.00 uur Kunstwerken voor de veiling te bezichtigen in Museum Jan van der Togt

-17.00 uur de Veiling, onder toeziend oog van veilingmeester/notaris Mr. S. van Lenning.

Voor meer informatie, zie ook de activiteiten (pdf): Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan rotaryclubrana@gmail.com of telefonisch 020 4534765 Doris Lamers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.