Bijgewerkt: 21 september 2020

Drie berichten van het CDA-Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: CDA-Amstelveen
17-03-2009

cda logo Amstelveen
(CDA-Amstelveen - 2008)

Het logo van CDA-Amstelveen


CDA: Wat er ook gebeurt, geen verhoging OZB

Verwachtend, dat de gevolgen van de recessie niet aan Amstelveen voorbij zullen gaan, geeft het CDA vast een schot voor de boeg: niet morrelen aan de OZB. In het collegeprogramma is op aandringen van het CDA afgesproken dat de OZB slechts met de prijsinflatie mag stijgen. Daar mag niet aan gemorreld worden, aldus de Christendemocraten.

Nu de contouren van een serieuze recessie in Nederland zich aftekenen, komt de vraag steeds dichterbij hoe dit de financiën van de gemeente Amstelveen zal aantasten. Het CDA wil in deze fase een duidelijke lijn trekken voor de toekomstige aanpak: geen verhogingen van de OZB.

Fractievoorzitter Ben Jonker: “Het is vooralsnog niet duidelijk hoe een en ander zal uitpakken voor de gemeente. Misschien dat stimuleringsmaatregelen van het kabinet de ergste pijn wegnemen, en dat zou erg mooi zijn. Maar wetende dat we qua OZB-tarief nog niet aan het wettelijk maximum zitten, is de verleiding wel groot om bij tegenvallers dan maar de OZB-belasting te verhogen. Bij deze: daar zullen wij dwars voor gaan liggen”.

Het CDA, dat de associatie met betrouwbaarheid en financieel gezond beleid koestert, vind het belangrijk dat problemen in het huishoudboekje van de gemeente niet via lastenverzwaringen worden opgelapt. Jonker: “Het is koffiedik kijken voor iedereen, dus we moeten afwachten hoe het gaat. Maar ons uitgangspunt blijft dat de gemeente met haar financiën moet omgaan als elk ander huishouden: niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt.”


Jonker Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

ir. Ben Jonker, fractievoorzitter CDA-Amstelveen


CDA wil dimbare straatlantaarns

In het kader van duurzaamheid wil het CDA onderzoeken of de straatverlichting in Amstelveen mogelijk dimbaar kan worden.

Onlangs werd bekend dat de stad Groningen haar straatverlichting in de nachtelijke uren op half vermogen gaat laten draaien. Dat levert zowel geld als milieuvoordelen op. De lampen zijn duurder, maar daar staan besparingen van elektriciteit tegenover.

Fractievoorzitter Ben Jonker “Veiligheid moet voorop staan, maar in deze tijd ligt het voor de hand om te onderzoeken of het echt nodig is om overal de straatlantaarns op vol vermogen te laten stralen. Er zijn genoeg plekken waar iets minder licht geen enkel probleem zou zijn. Dat willen we graag onderzoeken” Groningen schat met haar actie jaarlijks 220.000 euro te besparen.


CDA: Extra paardenkracht in lijn 51

De uitvoering van de dienstregeling van lijn 51 lijdt al jaren aan het verouderd materiaal en slechte staat van het onderhoud. Het CDA, dat al eerder de vrees uitsprak dat lijn 51 tot een tweede museumspoorlijn zou verworden, wil concrete investeringen in lijn 51 bewerkstelligen. Zeg maar, wat extra pk voor een paardentram.

Bij monde van fractievoorzitter Ben Jonker toont het CDA zich strijdvaardig als het om lijn 51 gaat: “De lijn loopt op zijn laatste benen met het huidige materieel. We hebben ons lang met de Noord-Zuidlijn hebben laten zoet houden, maar nu is het tijd om de bakens te verzetten.” Lijn 51 wordt geplaagd door uitval van treinstellen en is in de spits daardoor soms onverantwoord vol met reizigers. Het GVB verwacht daarbij ook nog een groei van het aantal reizigers van 38% tot 2020, wat met het huidige materieel grenst aan het onmogelijke.

Ben Jonker “We willen liever niet in het Guinness Book of Records met hoeveel passagiers je in een klein metrostel kunt proppen. Wij willen op korte termijn plannen zien voor een investeringsprogramma in lijn 51, waarbij de huidige punctualiteit en capaciteit verbeterd wordt en de verwachte reizigersgroei adequaat wordt opgevangen.”

Tot nu toe ging de discussie over lijn 51 in Amstelveen alleen over het al of niet doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen. Nu deze lijn geplaagd wordt door financiële tegenvallers, en de uitvoering als geheel zelfs op de tocht lijkt te staan, wordt het tijd voor de gemeente Amstelveen om een nieuwe richting in te slaan.

De Noord-Zuidlijn wordt, als het nog doorgaat, pas relevant in 2020. Extra PK voor de huidige lijn 51 moet nu de hoogste prioriteit krijgen, aldus het CDA.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.