Bijgewerkt: 23 januari 2021

Drie miljoen Nederlanders zijn financieel kwetsbaar

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
13-10-2017

Eén miljoen mannen waren in 2016 niet economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar in Nederland. Weliswaar had 27 % van deze mannen betaald werk, ze verdienden echter minder dan het bijstandsniveau. Bijna 2 miljoen vrouwen waren in 2016 financieel kwetsbaar. Van hen had 35 % een baan. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna twee derde van de financieel kwetsbare mannen had een uitkering. Het vaakst was dat een uitkering uit sociale voorzieningen zoals een bijstandsuitkering (28 %), gevolgd door een arbeidsongeschiktheidsuitkering (21 %). Financieel kwetsbare vrouwen ontvingen die uitkeringen met respectievelijk 17 % en 13 % minder vaak.

Bijna een kwart van de financieel kwetsbare vrouwen had geen inkomen (23 %). Vrijwel altijd waren dit gehuwde, of samenwonende vrouwen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun partner. Nog eens een kwart van de financieel kwetsbare vrouwen werkte als werknemer. Een korte werkweek was de belangrijkste reden, dat hun verdiende inkomen niet boven het bijstandsniveau uitkwam. Ook financieel kwetsbare mannelijke werknemers, hadden dikwijls een korte werkweek. Daarnaast kwam het bij mannen relatief vaak voor, dat ze een deel van 2016 een uitkering, studiebeurs of helemaal geen inkomen hadden. Ongeveer één op de tien financieel kwetsbare mannen en vrouwen werkte als zelfstandige. Een verlies of bescheiden winst was (bij degenen onder hen die een substantiële werkweek maakten) meestal de reden voor hun financiële kwetsbaarheid.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Kenmerken financieel kwetsbaren in Nederland in 2016 per leeftijd en huishoudensamenstelling


Financieel kwetsbare mannen zijn vaak jonger dan 25 jaar, terwijl financieel kwetsbare vrouwen vaker van middelbare leeftijd zijn (35 tot 55 jaar). Jonge mensen die financieel kwetsbaar zijn, hebben dikwijls een kleine baan, of een flexbaan die minder goed betaalt. Financieel kwetsbare vrouwen van middelbare leeftijd hebben meestal een kleine baan. Bij financieel kwetsbare mannen van middelbare leeftijd domineren de werkloosheids- en bijstandsuitkeringen.

Van zowel mannen als vrouwen die financieel kwetsbaar zijn is meer dan 30 % 55-plusser. De mannen van 55 jaar, of ouder hebben vaak een uitkering, terwijl de vrouwen meestal geen eigen inkomen hebben. Met de herstellende economie is de financiële kwetsbaarheid bij zowel mannen als bij vrouwen iets teruggelopen. In 2016 was 21 procent van de mannen financieel kwetsbaar, tegen 41 % van de vrouwen. Twee jaar eerder was dat respectievelijk 23 % en 43 %.

Het gemiddeld persoonlijk inkomen van de partner van gehuwde, of samenwonende financieel kwetsbare vrouwen bedroeg 49 duizend euro in 2016. Als er kinderen zijn, was dit hoger. Ter vergelijking: het gemiddeld persoonlijk inkomen van alle mannen met inkomen bedroeg 39 duizend euro in 2016. De partner van financieel kwetsbare mannen had gemiddeld een inkomen van 21 duizend euro, minder dan het inkomen van alle vrouwen (gemiddeld 23 duizend euro in 2016). Ruim 46 % van de financieel kwetsbare mannen had een partner, tegen bijna 68 % van de financieel kwetsbare vrouwen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.