Bijgewerkt: 27 januari 2021

Drukke inloopavond over de verkeerssituatie in Bovenkerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-10-2020

Ongeveer 100 bewoners van Bovenkerk waren woensdagavond 7 oktober 2020 naar het Noorddamcentrum gekomen voor inloopsessies over de verkeersplannen van de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen waren zij opgedeeld in groepen van 20 om in tijdslots en op gepaste afstand toelichting te krijgen op de plannen om Bovenkerk verkeersveiliger te maken. 'Een goede informatieve bijeenkomst'- vindt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.

Een onderdeel van de plannen is een bus-sluis voor de St. Urbanuskerk om autoverkeer te weren dat niet in Bovenkerk hoeft te zijn. Daarnaast zou het eenrichtingsverkeer op de Vierlingsbeeklaan worden uitgebreid en de bus-luis aan de Salamander verdwijnen. 'De grote opkomst getuigt van een enorme betrokkenheid van de bewoners. De input van de aanwezigen heeft ook geleid tot nadere inzichten wat betreft deze plannen. Het zijn goede inzichten die we graag meenemen. We gaan het voorgenomen besluit her-beoordelen ' -zegt wethouder Ellermeijer. De gemeente zal de plannen daarom nader bestuderen en waar mogelijk aanpassen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Het verkeersplan van de gemeente Amstelveen moet volgens de inwoners van de wijk Bovenkerk gewijzigd worden


Dit heeft tot gevolg dat de besluitvorming wordt opgeschoven. Aanvankelijk zou het College van B en W 13 oktober het ontwerpverkeersbesluit vaststellen. Dat wordt nu uitgesteld en daarmee ook de aanvangsdatum voor bewoners om een zienswijze in te dienen. Het college van B en W zal op waarschijnlijk op 20 oktober 2020 een besluit nemen over een het ontwerpverkeersbesluit. Het ontwerpverkeersbesluit zal dan op 27 oktober gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. De zienswijzentermijn (zes weken) start dan 28 oktober 2020.

Het oorspronkelijke plan van de gemeente: 'De route Noordammerlaan-Legmeerdijk wordt gebruikt als doorgaande route en fungeert als alternatieve route voor de Bovenkerkerweg-Beneluxlaan. Het aantal verkeersbewegingen in combinatie met het smalle wegprofiel zorgt voor verkeersonveiligheid. In de afgelopen periode hebben wij verschillende goede bewonersbijeenkomsten met u gehad en is een draagvlakonderzoek onder de bewoners en ondernemers uitgevoerd. Op basis daarvan is de keuze gemaakt om een knip (bus-sluis) aan te brengen ter hoogte van de Sint Urbanuskerk. 

Om als gevolg van deze knip ongewenst sluipverkeer te voorkomen stellen wij voor om in de aangrenzende woonstraten aanvullende maatregelen te treffen. Het voorstel is om in (gedeelten van) de Noordammerweg, de Pastoor J.W. Brouwerslaan, de Bosboom Toussaintlaan en de Pieter Langendijklaan éénrichtingsverkeer in te stellen, met uitzondering van (brom-)fietsers. Op de schetstekening kunt u zien waar en in welke richting het éénrichtingsverkeer ingesteld wordt. Uiteraard moet uw wijk voor bewoners, ondernemers en hulpdiensten goed bereikbaar blijven.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.