Bijgewerkt: 27 januari 2021

Duurzame energiealliantie gemeente Amstelveen en Eneco

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-11-2010

De gemeente Amstelveen en energieleverancier Eneco gaan samenwerken aan duurzame projecten. Doel is het inspelen op toekomstige veranderingen in de energiemarkt en lokale energiebronnen zo duurzaam mogelijk en tegen aanvaardbare tarieven te (gaan) benutten.

Lange termijn

Gemeente en Eneco beogen een gezamenlijke visieontwikkeling die aansluit op het lokale Energiebeleidsplan en op de energieneutrale ambities van de regio. De strategische samenwerking zal onder andere structurele oplossingen moeten aandragen voor lokale energieopwekking. Bijvoorbeeld door eigen biomassa te verbranden of het inzetten van nabije geothermie-mogelijkheden.

Dichter bij huis energie produceren, beperkt energieverlies tijdens het transport. Bovendien biedt het financiële voordelen en kan de lokale werkgelegenheid van deze ontwikkelingen profiteren. Maar ook bij gebiedsontwikkeling en grote investeringen wordt de inbreng van een private partner steeds belangrijker: voor marktkennis en voor kapitaalinjectie.

Eneco Amstelveen
(Foto Gem. Amstelveen - 2011)

Vlnr.: zittend: Milieu en Energie wethouder Groot (CDA) en de heer Witvliet, directeur Algemene Zaken Eneco New Energy. Vlnr.: staand: B. Schut, R. van Leeuwen (beide gemeente Amstelveen), J. Schilperoort, G. Postma (beide Eneco) en W. van der Pol (gemeente Amstelveen)Klimaattop

CDA-wethouder Groot van Milieu en Duurzaamheid: “De noodzaak om toekomstige energielevering te garanderen tegen betaalbare prijzen groeit. Energiebronnen worden schaarser, energiekosten stijgen. Maar de energievraag neemt niet af. We willen niet afwachten, maar zelf aan het roer staan om goede en betaalbare alternatieven aan onze inwoners te bieden.

Eneco is een interessante innovatieve partij die investeert in duurzame technieken en ‘commitment’ durft aan te gaan. Eneco is al warmteleverancier in Amstelveen Noord, Eneco-dochteronderneming Stedin is gasnetbeheerder voor Amstelveen en daarnaast is de gemeente al langdurig partner via haar aandeelhouderschap. En zij zijn bovendien ‘duurzame partner’ van de gemeente sinds de lokale klimaattop van 14 oktober. We hopen de relatie op een duurzame manier te bestendigen en samen tot concrete projecten te komen.”

De samenwerkingsovereenkomst wordt naar verwachting begin 2011 ondertekend en loopt tot eind 2015. Het houdt in dat Eneco de gemeente Amstelveen gaat helpen met haar duurzame strategie en het behalen van haar doelstellingen. Beide partijen zullen zich overigens bij projecten aan de aanbestedingsregels houden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.