Bijgewerkt: 18 januari 2021

E-mail, sms worden door de Grondwet beschermd

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
18-04-2017

E-mail, sms en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Vandaag heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen, dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt. In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim. Dat is niet meer van deze tijd. In het voorstel dat vandaag is aangenomen door de Tweede Kamer staat nu: 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.'

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Ronald Plasterk (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Alleen na tussenkomst van een rechter, of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen, kan inbreuk op dit recht worden gemaakt. Het voorstel tot wijziging van de Grondwet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.