Bijgewerkt: 24 januari 2021

EU heeft 117 miljoen euro toegekend voor behandelingen en diagnostiek van het coronavirus

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
13-05-2020

De Europese Commissie heeft op 12 mei 2020 aangekondigd dat acht grootschalige onderzoeksprojecten, gericht op de ontwikkeling van behandelingen en diagnostiek voor het coronavirus, zijn geselecteerd in het kader van een versnelde oproep tot het indienen van voorstellen, die in maart is gelanceerd door het initiatief innovatieve geneesmiddelen, een publiek-privaat partnerschap.

Om een groter aantal kwalitatief hoogwaardige voorstellen te kunnen financieren, heeft de Commissie haar toezegging verhoogd tot 72 miljoen euro (in plaats van de oorspronkelijk geplande 45 miljoen euro), afkomstig uit Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU. 45 miljoen euro zal ter beschikking worden gesteld door de farmaceutische industrie, geassocieerde partners van het initiatief innovatieve geneesmiddelen (IMI) en andere organisaties die bij de projecten betrokken zijn, waarmee de totale investering uitkomt op 117 miljoen euro.

Foto Amstelveen
(Foto © EU - 2019)

Mariya Ivanova Gabriel (1979) een Bulgaarse politica en lid van de populistische GERB-partij. Zij is de huidige Europese commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken


Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: 'We moeten de expertise en middelen van de publieke en de private sector bundelen om deze pandemie te verslaan en ons voor te bereiden op eventuele toekomstige uitbraken. Met deze financiering uit Horizon 2020 en van partners uit onze sector en daarbuiten, zorgen we voor een snellere ontwikkeling van diagnostiek en behandelingen voor het coronavirus, cruciale instrumenten die we nodig hebben om de wereldwijde noodsituatie aan te pakken.'

De projecten die vandaag zijn geselecteerd, maken onderdeel uit van de gezamenlijke Europese respons op de uitbraak van het coronavirus, die de Commissie sinds het begin van de crisis coördineert. Op 4 mei heeft de Commissie in totaal 1,4 miljard euro toegezegd tijdens de donorconferentie over de wereldwijde coronarespons, waarvan 1 miljard euro via Horizon 2020 wordt verstrekt en is gericht op de ontwikkeling van vaccins, nieuwe behandelingen en diagnosemiddelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarnaast heeft de Commissie sinds januari 2020 in totaal 352 miljoen euro vrijgemaakt in het kader van Horizon 2020. Van dat bedrag is onder meer 48,2 miljoen euro toegekend aan 18 onderzoeksprojecten die reeds zijn gestart en die gericht zijn op de paraatheid bij en respons op uitbraken, op snelle, decentrale diagnostische tests, en op nieuwe behandelingen en nieuwe vaccins.

Foto Amstelveen
(Bron Piqsels - 2020)

Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU ooit, met bijna 80 miljard euro aan beschikbare middelen over een periode van 7 jaar (2014-2020) - naast de particuliere investeringen die dit geld zal aantrekken. Het belooft meer doorbraken, ontdekkingen en wereldprimeurs door grote ideeën van het lab naar de markt te brengen


Van de acht projecten die in het kader van de oproep van het initiatief innovatieve geneesmiddelen worden gefinancierd, zijn er vijf gericht op diagnostiek en drie op behandelingen. De projecten waarbij aan diagnosemiddelen zal worden gewerkt, hebben tot doel apparaten te ontwikkelen die om het even waar, bv. in de artsenpraktijk of bij een patiënt thuis, kunnen worden gebruikt en die snelle resultaten kunnen opleveren binnen 14 tot 40 minuten. De overige projecten, die in het teken zullen staan van de ontwikkeling van behandelingen, zullen zich in de eerste plaats richten op de huidige uitbraak van het coronavirus, maar zullen daarnaast ook aanzienlijke inspanningen omvatten ter voorbereiding op toekomstige uitbraken.

In totaal zijn bij deze projecten 94 organisaties betrokken, zoals universiteiten, onderzoeksorganisaties, bedrijven en overheidsorganisaties. Ook is er sprake van een grote betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb), dat meer dan 20 % van de deelnemers uitmaakt en 17 % van de begrote middelen zal ontvangen.

De lijst van de projecten die, onder voorbehoud van de succesvolle afronding van de subsidieovereenkomsten met het initiatief innovatieve geneesmiddelen, voor financiering zijn geselecteerd, kan hier worden geraadpleegd.

Het initiatief innovatieve geneesmiddelen is een publiek-privaat partnerschap tussen de Europese Commissie en de farmaceutische industrie, vertegenwoordigd door de Europese Federatie van Verenigingen van farmaceutische bedrijven (EFPIA). Het heeft tot doel de gezondheid te verbeteren door het bespoedigen van de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en de toegang daartoe voor patiënten, met name op terreinen waarop daaraan nog een onvervulde medische of maatschappelijke behoefte bestaat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.