Bijgewerkt: 2 juni 2020

EU-plannen om het vertrouwen in drinkbaar leidingwater te verhogen

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlament
28-10-2018

Dinsdag 23 oktober 2018 spraken de leden van het Europees Parlament steun uit voor plannen die het vertrouwen in drinkbaar leidingwater moeten verhogen. Tegenover water uit flessen is dit veel goedkoper en beter voor het milieu. De nieuwe regelgeving legt strengere maximumlimieten op voor bepaalde vervuilende stoffen, zoals lood (een halvering van de limiet) en schadelijke bacteriën. Daarnaast introduceert het nieuwe normen voor bepaalde hormoonverstorende stoffen. Er worden ook monitorsystemen opgezet voor het niveau aan microplastics, waarover een groeiende bezorgdheid bestaat.

Toegang tot water. Lidstaten zouden ook maatregelen moeten nemen om drinkwater meer toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door - waar mogelijk - gratis drinkwaterfonteinen te installeren in sommige publieke ruimtes. Ook moeten ze het aanbod aan gratis of goedkoop kraantjeswater promoten in restaurants, kantines, cafetaria’s e.d.Right2Water. Volgend op hun resolutie over het burgerinitiatief Right2Water, benadrukken de Europarlementariërs dat de lidstaten de focus moeten leggen op de behoeften van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Die groepen, met weinig tot geen toegang tot drinkbaar water, moet men identificeren en er moeten manieren gevonden worden om hun toegang te verbeteren. Zij zouden ook informatie moeten krijgen over hoe zij zich kunnen aansluiten op het waterdistributienetwerk, of over alternatieve manieren om aan drinkbaar water te geraken. De manier, waarop wij nu water gebruiken zal de toekomst van de mensheid bepalen. De toegang tot zuiver en kwaliteitsvol water is een basisrecht voor iedereen, wij moeten dan ook onze best doen om dit voor iedereen tegen een redelijke prijs beschikbaar te maken.

Volgende stappen. Het rapport werd aangenomen met 300 stemmen tegen 98 en 274 onthoudingen. Het Parlement zal onderhandelingen aangaan met de Raad van Ministers, eenmaal die hun uitgangspositie hebben vastgesteld.

Achtergrond. Deze plannen beogen het vertrouwen van de burgers in de waterbevoorrading te versterken, en het gebruik van kraantjeswater aan te moedigen. Dit laatste zou een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen plastic afval.

Volgens de Europese Commissie (link) kan een verminderde consumptie van water in flessen een besparing opleveren voor Europese huishoudens van meer dan € 600 miljoen per jaar. Als het vertrouwen in de kwaliteit van leidingwater toeneemt, dragen de Europese burgers zo ook bij aan het afbouwen van de berg plasticafval, inclusief de hoeveelheid plastic in de oceaan. Niet-herbruikbare plastic flessen zijn het meest gevonden voorwerp op stranden in Europa en dragen sterk bij aan de vervuiling. Met deze hernieuwde Drinkwaterrichtlijn wil de Commissie een belangrijke wetgevende stap zetten in ket kader van de EU Plastics Strategie, die werd voorgesteld op 16 januari 2018. Lees ook: Drinkwater in de EU: betere kwaliteit en toegankelijkheidAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.