Bijgewerkt: 3 juni 2020

Economische groei is eind november teruggelopen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
25-11-2011

Het conjunctuurbeeld was eind november 2011 een stuk slechter dan eind oktober. Dit komt vooral doordat de economische groei is teruggelopen. Bijna alle indicatoren lieten een verdere verslechtering zien - meldt het CBS. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt dieper in de fase van laagconjunctuur. Dertien van de vijftien indicatoren presteren onder hun langjarig gemiddelde.

In de loop van november is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De verdeling van de indicatoren over de kwadranten is hierdoor nogal gewijzigd. De uitvoer en de uitzenduren schoven van het groene kwadrant door naar het rode kwadrant. Het arbeidsvolume en de vacatures schoven van het gele kwadrant terug naar het rode kwadrant.

Hoe werkt de Conjunctuurklok?

De klok van eind november toont in vergelijking met die van eind oktober meer opvallende verslechteringen. Binnen het rode kwadrant zakten de werkloosheid, de rente en de consumptie een stuk naar beneden.

Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind november 2011 in het rode kwadrant (laagconjunctuur). Van de vijftien indicatoren staan er twaalf in het rode, een in het gele en twee in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarig gemiddelde en de groei neemt af.

Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarig gemiddelde, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde en neemt de groei toe.

De economische crisis in beeld

Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde, daar neemt de groei echter af. Het Conjunctuurdashboard laat de cyclus van de afzonderlijke indicatoren zien. De Conjunctuurklokindicator laat de cyclus van het zwaartepunt van de puntenwolk zien.

Conjunctuur?

Conjunctuur of fluctuatie is de verandering van het groeipercentage van de economie, of de productie op de korte termijn. De gemiddelde groei over de lange termijn noemen we de trendmatige groei.

De term conjunctuur (of de economische cyclus) verwijst naar de gehele economie schommelingen in de productie, of de economische activiteit gedurende een aantal maanden, of jaren. Deze fluctuaties gaan optreden rondom een groei op lange termijn trend en typische verschuivingen in de tijd tussen perioden van relatief snelle economische groei en periodes van relatieve stagnatie, of achteruitgang: recessie. Conjunctuurcycli worden meestal gemeten door te kijken naar de groei van het reële bruto binnenlands product.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.