Bijgewerkt: 22 januari 2021

Economische ontwikkelingen in het Oude Dorp van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-09-2014

Notitie van Maaike Veeningen, (D66) wethouder Economische Zaken in verband met de economische ontwikkelingen in het Oude Dorp van Amstelveen:

Het Oude Dorp in Amstelveen is de laatste jaren volop in beweging. Zo is onlangs het café 'Wapen van Amstelveen' geopend, heeft marketingbureau Market Discovery zich gevestigd in de Bajes, waarin volgend jaar ook een restaurant wordt geopend, en heeft ook het voormalige stationsgebouw een nieuwe bestemming gekregen.

Deze toename van activiteiten bevestigt de aantrekkelijkheid van het Oude Dorp. Het is een unieke plek met een mix van mensen die er wonen, werken en recreëren. Dat levert veel positiefs op, maar kan soms ook overlast veroorzaken. Het college wil een geïntegreerde aanpak voor de ontwikkelingen in het Oude Dorp. Op initiatief van Maaike Veeningen, (D66) wethouder Economische Zaken en Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer en Parkeren is een team geformeerd bestaande uit ambtenaren van alle betrokken ambtelijke afdelingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Wat niemand voor mogelijk heeft gehouden is gebeurd op zondagmiddag 24 augustus 2014 een heus openlucht jazzfestival in het Oude Dorp van Amstelveen


Als voorbereiding gaan zij gezamenlijk een inventarisatie maken van de belangen van bewoners en ondernemers. Te denken valt aan onderwerpen als afschaffen betaald parkeren, het terrassenbeleid, wijzigen verkeerssituaties, bewegwijzering, organiseren van events als 'Jazz in het Dorp'. Belangrijkste vraag hierbij is: waar staat het dorp over 5 jaar en welke ontwikkelingen komen daar bij kijken?

In nauw overleg met het Wijkplatform Oude Dorp en andere vertegenwoordigers wil de gemeente vervolgens komen tot een plan dat onder betrokkenen op draagvlak kan rekenen. Voordat inhoudelijke gesprekken plaatsvinden met bewoners en horeca medio november 2014 vindt een inventarisatie plaats door middel van een enquête. Doel van deze enquête een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van alle individuele belangen in het Oude Dorp.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.