Bijgewerkt: 1 juni 2020

Een erfenis altijd beneficiair aanvaarden

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
30-05-2016

Een aangepaste wet moet erfgenamen beter beschermen tegen onverwachte schulden. De Tweede Kamer ging deze maand akkoord met een wetsvoorstel hiertoe. Momenteel zijn erfgenamen alleen beschermd tegen schulden als ze een erfenis beneficiair aanvaarden. Daarbij aanvaarden ze de erfenis, maar verwerpen ze hem als er meer schulden dan bezittingen blijken te zijn. Ze moeten hiervoor een verklaring afleggen bij de rechter.

Het wetsvoorstel biedt een uitweg voor de erfgenaam die er pas achter komt, dat er een schuld is, nadat hij de erfenis al zuiver heeft aanvaard. Hij kan dan binnen drie maanden naar de kantonrechter met het verzoek de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden. Ook als de erfgenaam er pas na de verdeling van de nalatenschap achter komt dat er een schuld is, kan hij naar de rechter. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel nu. De aangepaste wet moet begin 2017 ingaan. Vereniging Eigen Huis raadt mensen aan een erfenis beneficiair te aanvaarden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een erfstuk van Oma


Beneficiair?

In Nederland is het voorrecht van boedelbeschrijving, of beneficiaire aanvaarding, een recht van erfgenamen om, in geval van twijfel over de omvang van een erfenis, de erfenis alleen te nemen, wanneer er voordeel uit te halen valt. Mochten er onverwacht schuldeisers opdagen, dan is de erfgenaam niet aansprakelijk voor deze schulden, en worden de schulden slechts betaald voor zover er in de erfenis baten zijn. Deze afwikkeling van een erfenis is vergelijkbaar met die van een faillissement.

Voor het afleggen van een verklaring van beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap moet door de griffie een akte worden opgemaakt. Deze akte wordt ingeschreven in het boedelregister, zodat deze voor schuldeisers van de erflater kenbaar is. Voor het opmaken van de akte door een rechter of griffier is ingevolge artikel 22 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken griffierecht van € 123 (2016) verschuldigd. Een erfgenaam die nog geen keuze heeft gedaan, wordt geacht beneficiair te aanvaarden, wanneer een, of meer zijner mede-erfgenamen door een verklaring beneficiair aanvaarden, tenzij hij alsnog de nalatenschap zuiver aanvaardt, of verwerpt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.