Bijgewerkt: 25 januari 2021

Eerste AOW uitkering op verjaardag

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
26-03-2011

De dag waarop iemand voor het eerst AOW krijgt wordt verplaatst. Nu gaat de AOW in op de eerste dag van de maand waarin de pensioenleeftijd wordt bereikt. Vanaf 1 januari 2012 wordt dit de dag waarop iemand zijn pensioenleeftijd daadwerkelijk bereikt.

De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze maatregel is onderdeel van het pakket bezuinigingen, dat in het regeerakkoord is afgesproken. Hiermee wordt een besparing van ongeveer € 60 miljoen per jaar gerealiseerd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

aow taart Amstelveen
(Ontwerp Amstelveenweb.com - 2011)

Een heerlijke AOW-taart


AOW?

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen.

Verzekerd voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AOW is één van de zogenoemde volksverzekeringen.

De AOW is een collectief basispensioen, dat wordt uitgekeerd aan mensen van 65 jaar en ouder (aanhangig: 67 jaar en ouder) die in Nederland hebben gewoond. Het bedraagt € 765,90 bruto per maand, ongeveer € 9190 bruto per jaar; voor een alleenstaande is het meer, ongeveer € 13.173 bruto per jaar (peil 2009). Sinds 2008 worden er in de meeste gevallen geen loonheffingen geheven over de AOW, waardoor de bruto-bedragen netto uitgekeerd worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.