Bijgewerkt: 19 september 2020

Eerste stap naar vernieuwing zorgcentrum Klaasje Zevenster

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
03-03-2009

Maandagavond op 2 maart 2009 werden de nieuwbouwplannen en het nieuwe zorgconcept van het toekomstige nieuwe zorgcentrum Klaasje Zevenster gepresenteerd door het bestuur van de Stichting Brentano en medewerkers van de gemeente Amstelveen.

Klaasje Zevenster Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Zorgcentrum Klaasje Zevenster in Amstelveen


Aan de Klaasje Zevensterstraat 67 is sinds 1974 zorgcentrum “Klaasje Zevenster” gevestigd. Het zorgcentrum biedt meervoudige zorg en woonruimte aan 140 bewoners. Daarnaast bevinden zich 105 zelfstandige woningen op het terrein.

Klaasje Zevenster Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Locatiemanager van het zorgcentrum, Mirjam Lammers (r) bespreekt de plannen met de bewoners


'Wonen met zorg'

Het complex verkeert in verouderde staat en de eigenaren - de Stichting Brentano Steun des Ouderdoms (SBS) en de Stichting Brentano Amstelveen (SBA) - willen het concept niet alleen bouwtechnisch verbeteren, maar willen ook een nieuw zorgconcept aanbieden dat beter aansluit op de behoeften van de huidige en toekomstige senioren.

Klaasje Zevenster Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een medewerkster van de gemeente informeert een bewoner over de nieuwbouwplannen van 'Klaasje'


De ambitie is een project te ontwikkelen in de sfeer van 'Wonen met zorg'. Het nieuwe programma zal bestaan uit 72 intramurale eenheden met 24-uurs zorg, dit zijn de zogenaamde onzelfstandige woningen. Daarnaast worden circa 160 zelfstandige woningen gerealiseerd, waarvan 50 zorgappartementen (waarvoor een zorgindicatie is vereist) en circa 110 comfortwoningen in een gedifferentieerd huuraanbod.

Klaasje Zevenster Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Mevrouw Irene Hermans voorzitter van de Raad van Bestuur Stichting Brentano in gesprek tijdens de bijeenkomst


Sociaal plan en herhuisvesting

In de vervolgfase wordt door de Stichting Brentano Amstelveen een sociaal plan opgesteld. Het sociaal plan wordt uiterst zorgvuldig vormgegeven en zal een gefaseerd uitgevoerd herhuisvestingplan voorde bewoners bevatten.

Klaasje Zevenster Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Dolf Veenboer (PvdA) wethouder onderwijs, jeugd en zorg en mevrouw Mirjam Lammers-Snijders, Regiomanager Noord van de Stichting Brentano staan even stil voor de foto


Hierbij wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd om de huidige bewoners terug te laten keren in een voor hen passende woning op de vernieuwde locatie. De wensen van de bewoners worden de komende periode geïnventariseerd.

Klaasje Zevenster Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Voorzitter van de Raad van Bestuur, Irene Hermans praat even bij met Remco Pols (PvdA) wethouder ruimte, bouwen en wonen


Bouw

Doelstelling is om in de tweede helft van 2011 te starten met de bouwwerkzaamheden. De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden.

Lees verder: Nota van Uitgangspunten Klaasje Zevenster januari 2009 (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.