Bijgewerkt: 31 mei 2020

Einde aan geheimhoudingsovereenkomsten tussen zorginstelling en personen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
29-06-2016

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil, dat bestuurders in de zorg zich zo snel mogelijk verplichten geen overeenkomst meer te sluiten met patiënten, of nabestaanden waarin bijvoorbeeld wordt afgesproken, dat wordt afgezien van een melding bij de IGZ, een (tucht)klacht of een gesprek met lotgenoten in ruil voor een geldbedrag. Ze wil, dat bestuurders hierover stevige afspraken maken en deze voor het einde van dit jaar terugzien in de code van zorgbestuurders. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal komend jaar intensief onderzoek blijven doen en waar nodig optreden. Als blijkt dat dergelijke geheimhoudingsovereenkomsten dan nog niet tot het verleden behoren, zal Schippers met een wettelijk verbod komen. Dat schrijft zij op 29 juni 2016 aan de Tweede Kamer in reactie op een rapport van de IGZ.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Edith Schippers (VVD) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Tot nu toe 46 meldingen. In april riep Schippers mensen op om geheimhoudingsovereenkomsten in de zorg te melden bij de IGZ. Inmiddels heeft de IGZ naar aanleiding van deze oproep 46 meldingen ontvangen. Deze zijn alle ondertekend door de betreffende bestuurder. Zes daarvan bevatten ongewenste elementen. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken om in ruil voor een geldbedrag af te zien van een melding bij de overheid, of het indienen van een (tucht)klacht, of dat mensen niet met derden of de media mogen praten.

Schippers noemt dergelijke afspraken een belemmering voor openheid en transparantie die in de zorg zo hard nodig is. De bewindsvrouw wijst erop, dat afspraken die erop zien, dat een calamiteit niet gemeld wordt nietig zijn. Geen enkele zorgverlener, of instelling kan onder deze wettelijke verplichting uitkomen door hierover afspraken te maken met patiënten, cliënten of nabestaanden. Ook zullen de tucht- en strafrechter bij een beslissing om een zaak in behandeling te nemen zich niets van dergelijke afspraken aantrekken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.