Bijgewerkt: 21 september 2020

Eisen bedrijventerrein Meerlandenweg vastgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-03-2009

Het bedrijventerrein Meerlandenweg is bedoeld voor bloemenveiling gerelateerde bedrijven. Dit bedrijventerrein krijgt een geheel nieuwe wegenstructuur. Er komt een rastervormige verkavelingsstructuur die past bij een bedrijventerrein. Dit hebben B en W besloten op 3 maart 2009.

Het gebied van het toekomstige bedrijventerrein is begrensd door drie wegen. Dit zijn de omgelegde N201, de Legmeerdijk en de Noorddammerweg. Voor de hoofdontsluiting van het gebied komt er een verlenging van de Meerlandenweg richting het westen, die met een rotonde uitkomt op de Legmeerdijk.

De De Loetenweg gaat in noordelijke richting aansluiten op deze verlengde Meerlandenweg.

Deze rasterstructuur laat ruimte voor de verdere ontwikkeling van een wegenstructuur met groen en water, waarbinnen grootschalige bedrijvigheid mogelijk is. Langs de verlengde Meerlandenweg komen brede watergangen gecombineerd met groen.

De bouwhoogte op het terrein is in de regel maximaal 15 meter. Langs de N201 mag de bebouwing hoger: tot 18 meter en op de hoekpunten bij Legmeerdijk en Noorddammerweg met accenten tot 24 meter. De hogere bouwhoogte op deze delen van het terrein geldt alleen voor kantoordelen van de bedrijven.

Aan de inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van de wegen moeten de bedrijven die zich hier vestigen financieel bijdragen.

Het bedrijventerrein ligt in het uiterste zuidwesten van Amstelveen en is bijna 50 ha groot. In de Planologische Verkenning Legmeerpolder is benoemd dat ten noorden van het bedrijventerrein duurzame glastuinbouw een plek kan vinden. Dit biedt mogelijk kansen voor energielevering van de glastuinbouw aan het bedrijventerrein. Overigens is ook een streven om de CO2 uitstoot in dit gebied minimaal 25% lager te laten zijn dan de verplichte norm.

De bedrijven die zich hier vestigen moeten parkeervoorzieningen op hun eigen perceel realiseren. Op het erf rond de bedrijven komt geen bebouwing en geen zichtbare opslag. Zo zijn er meerdere eisen vastgesteld die garanties bieden voor de presentatie van het gebied. Ook de keuze aan kleuren en bouwmaterialen alsmede de eenduidige inrichting van de buitenruimte draagt hier aan bij.

Dit Programma van Eisen dient als basis voor het uitwerken van een bestemmingsplan voor dit gebied. Bij de bestemmingsplanprocedure gelden de gebruikelijke inspraakmogelijkheden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.