Bijgewerkt: 26 januari 2021

Energieplan van gemeenten nodig om woningen gasvrij te maken

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
02-07-2017

Om maar liefst zeven miljoen bestaande woningen gaat het, waarvan ruim vier miljoen koophuizen. De komende 35 jaar moeten die met duurzame ingrepen zo verbouwd worden, dat zij geen fossiele brandstof meer verbruiken. Het lijkt lang, 35 jaar, maar dat is het niet. Ga maar na: het gaat om 200.000 huizen per jaar. Dat is gigantisch. En er gaan al stemmen op om, dat proces nog te versnellen. Vanuit de overheid blijft het tot nu toe bij een mooie ambitie. Er is zelfs niet het begin van een concreet plan van aanpak.

De gasaansluitplicht bij nieuwbouw kan alleen vervallen als gemeenten een energieplan maken, waarin op projectniveau de keuze voor een alternatieve warmtebron zorgvuldig is beargumenteerd. Vereniging Eigen Huis bepleitte dit op 27 juni 2017 in de Tweede Kamer bij het rondetafelgesprek over het loslaten van de gasaansluitplicht bij nieuwbouw. Gemeenten moeten bij hun keuze de consequenties voor comfort, garanties en de portemonnee van de consument in het oog houden en kunnen niet volstaan met het vaststellen van hun van-gas-los-ambitie. Vereniging Eigen Huis ziet, dat de praktische invulling van de ambities in gemeenten vaak nog te wensen over laat. Directeur Belangenbehartiging Rob Mulder: 'Bij nieuwbouw worden onomkeerbare keuzes voor de toekomst gemaakt. Het moet in één keer goed. Mensen liggen niet wakker van het schrappen van de gasaansluitplicht, maar wel van de gevolgen daarvan. Zij willen duurzame warmte en comfort en daar een redelijke prijs voor betalen. Een alternatief voor gas moet zorgvuldig gekozen worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De droom van veel huisbezitters is hier echt zichtbaar: de 44.000 m² oppervlakte met zonnepanelen en zonneboilers op het dak van het pand €nergiek aan de Parelvisserslaan 1 in Amstelveen. In dit geval waren er geen huurders meer in het pand toen deze verbouwing plaatsvond. In een al bewoonde flat is het moeilijk voor te stellen hoe dat moet gebeuren. Afgezien van de enorme kosten en het ongemak die verduurzaming van een gebouw betekenen, blijft de vraag: Wie gaat de installatie en apparatuur dan betalen?


Gemeenten krijgen een grote verantwoordelijkheid. Ze moeten zorgen voor samenhang in hun beleid, tegenstrijdigheden weghalen en optimaal faciliteren. Zo betekent keuze voor 'all-electric' ook, dat in een bestemmingsplan geen praktische belemmeringen voor toepassen van zonnepanelen moeten staan.' Door gebrek aan goede afstemming en coördinatie wordt nu niet altijd de meest ideale oplossing gekozen. Zo kan het veel goedkoper en energiezuiniger zijn om bij de toepassing van warmtepompen te kiezen voor een gezamenlijke bron dan voor warmtepompen met individuele buitenunits. Lees ook: Meer informatie: Brief van Vereniging Eigen Huis aan minister Kamp met onderzoeksresultaten en het Opinieartikel 'Alle huizen zonder gas in 2050. Hoe dan?'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.