Bijgewerkt: 21 oktober 2020

Experimenten wonen met mantelzorg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-11-2008

Het college van B en W heeft de mogelijkheden voor wonen met mantelzorg zo volledig mogelijk in beeld gebracht. Dit levert locaties voor een experiment met meergeneratiewoningen op. Daarnaast start de gemeente een pilot met de woningcorporaties om wonen met mantelzorg in huurwoningen mogelijk te maken.

Uitkomst is een dergelijk experiment te starten met circa zes nieuwbouw koopwoningen in Westwijk Zuidoost, nader uit te werken met de betrokken ontwikkelaar. Ook is de verwachting voor de langere termijn dat de locatie Middenwaard mogelijkheid biedt om meergeneratiewoningen te realiseren.

Pols  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Ruimte, bouwen en wonen Remco Pols (PvdA): 'Met deze perspectieven op meergeneratie-woningen in Amstelveen realiseren we weer een pareltje uit het college-programma'


De vormgeving van de woningen komt in een later stadium aan bod, er zijn drie mogelijkheden bekend. De eerste is twee woongedeeltes binnen een woning met inpandige verbinding. Dit wordt als één geheel verhuurd of verkocht. De tweede is een bovenwoning voor de mantelzorger met daaronder de woning voor de zorgbehoevende(n). Twee woningen in hetzelfde portiek is de derde mogelijkheid.

In de bestaande bouw start een experiment met zogeheten tandemwoningen. Dit houdt in twee huurwoningen die dicht bij elkaar in de buurt liggen, toewijzen aan zorgbehoevende en mantelzorger.

Ook is een optie om in bestaande bouw tijdelijke mantelzorgwoningen te plaatsen bij de woning van de mantelzorger. B en W wil particuliere verzoeken hiervoor (in het kader van bestemmingsplanprocedures) positief benaderen.

In het collegeprogramma was het voornemen om te zoeken naar een locatie voor meergeneratiewoningen opgenomen. Dit hebben B en W verbreed naar een onderzoek naar mogelijkheden om wonen met mantelzorg mogelijk te maken. Doel is om tegemoet te komen aan de wens van veel ouderen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.