Bijgewerkt: 18 september 2020

Fijn stof proef langs de A9 verlengd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-01-2012

De proef met het fijn stof afvangsysteem aan de A9, ter hoogte van de afrit 4, wordt met een maand verlengd, tot 22 februari 2012. De proef is gestart op 20 december 2011 en zou tot 20 januari duren. Deelnemende partijen zien kans om met de verlengde meetduur meer informatie te verzamelen om nog beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van het afvangsysteem.

Daarnaast speelt het weerbeeld van afgelopen maand mee in de overweging om de proef te verlengen. Een periode van vorst en koude zou nog welkom zijn om de diversiteit van metingen en conclusies te verrijken. De proef kost de gemeente geen extra geld. De duur van de verlenging is mede afhankelijk van medefinanciering van de Stadsregio Amsterdam (SRA). Terugkoppeling van de resultaten van de proef staan gepland voor eind maart a.s.

Het fijn stof afvangsysteem is ontwikkeld door BAM Infratechniek en TU Delft. De gemeente Amstelveen participeert samen met de Stadsregio Amsterdam (SRA) in het experiment en wil hiermee een bijdrage leveren aan het regionale beleid voor de verbetering van luchtkwaliteit.

A9 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

ile op de A9 richting de rijksweg A2 / Utrecht ter hoogte van Amstelveen


De gemeente neemt in regioverband al verschillende maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren, zowel voor CO2-reductie als voor het verminderen van fijn stof. Zo stelt de gemeente milieueisen bij het aanbesteden van openbaar vervoer en heeft zij de afgelopen jaren haar wagenpark voorzien van roetfilters.

Daarnaast stimuleert de gemeente elektrisch rijden door het uitrollen van elektrische laadpalen in de openbare ruimte, voert de landelijke ‘band-op-spanning’ actie en stapt zelf geleidelijk aan over op elektrisch rijden. Kijk voor meer informatie over de proef op www.amstelveen.nl/luchtkwaliteit.

Fijn stof?

Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijn stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, van verschillende herkomst, en dus met een verschillende chemische samenstelling.

Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt, dat fijn stof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door acute blootstelling aan fijn stof.

Soorten fijn stof en herkomst

Bij het indelen van fijn stof in soorten wordt er onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes:

- PM10, deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. PM is hierbij de afkorting voor "Particulate Matter";

- PM2.5, deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer;

- Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra fijn stof)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.