Bijgewerkt: 27 januari 2021

Forse daling van leegstaande kantoren in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-06-2016

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ontwikkelingen op de markt voor kantoren en bedrijventerreinen in het bijzonder in de gemeente Amstelveen:

Geachte raadsleden,

Graag wil ik u informeren over de ontwikkelingen op de markt voor kantoren en bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), en in het bijzonder in de gemeente Amstelveen.

Forse daling leegstaande kantoren door transformatie en toename kantorengebruik. Het percentage leegstaande kantoorruimte in de gemeente Amstelveen is gedaald van 29,6% op 1-1-2015 naar 22,7% op 1-1-2016. Ook op regionaal niveau is deze trend zichtbaar; in de regio Amstelland-Meerlanden daalde het leegstandspercentage in 2015 van 26,3% naar 21,6%, en in de MRA als geheel van 20,2% naar 17,8%.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken


De voornaamste oorzaak van de leegstandsdaling is het recordaantal getransformeerde vierkante meters kantoorruimte in 2015. Vastgoedeigenaren zijn in toenemende mate bereid te investeren in nieuwe functies voor leegstaande panden, zoals woningen en hotels. In Amstelveen is, na Amsterdam, de meeste kantoorruimte getransformeerd van alle ge- meenten in de MRA: 68.000 m², ofwel 20% van de totale transformatie in de MRA in 2015. De locaties waar de meeste kantoorruimte is getransformeerd zijn de Burgemeester Rijn- derslaan (voormalig KPGM-gebouw) met 41.000 m² en Kronenburg met 24.700 m².

Foto Amstelveen
(Bron MRA - 2016)

Groei van de kantorenmarkt in Metropoolregio Amsterdam tussen 2006 t/m 2015 per deelregio


Een tweede oorzaak ligt in de toename van het kantorengebruik. Na jaren van daling is het kantoorgebruik in de MRA voor het eerst sinds 2008 licht gestegen, en dan vooral in Amsterdam. In Amstelveen is het totale kantorengebruik in 2015 ongeveer gelijk gebleven.

Uitgifte bedrijventerreinen loopt nog steeds achter. De uitgifte van kavels op bedrijventerreinen ligt in 2015 met ca. 19 ha in de MRA op het niveau van de jaren 2010-2015. Dit is aanmerkelijk minder dan in de jaren 2005-2009, toen nog ca. 40 ha gemiddeld per jaar werd uitgegeven. Amstelland-Meerlanden is in 2015 de MRA-regio met de hoogste uitgifte (11,5 ha). In de gehele MRA is Green Park Aalsmeer het bedrijventerrein met de hoogste uitgifte (6 ha).

Meer informatie. Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Plabeka Monitor 2016 (pdf 3 pagina’s). Plabeka (Platform Bedrijventerreinen en Kantoren) is het samenwerkingsverband van overheden in de MRA dat zich richt op een gezonde markt voor kantoren en bedrijfsruimten. Jaarlijkse rapporteert de Monitor de ontwikkelingen op de kantoren- en bedrijventerreinenmarkt in de MRA. De resultaten van de monitor Plabeka zijn samengevat in factsheets en zijn te downloaden op de website van de Metropoolregio Amsterdam.

Rondleiding raadsleden langs kantoorlocaties 9 juni. Tot slot attendeer ik u graag op de rondleiding voor raadsleden langs leegstaande en getransformeerde kantoorlocaties in Amstelveen, die op 9 juni 2016 om 13.00 plaatsvindt. Namens het college zullen Peter Bot en ondergetekende hierbij aanwezig zijn. Aanmelden kan via de griffie (zie eerdere berichtgeving op Raadsweb over dit onderwerp).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Wethouder mr. M. VeeningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.