Bijgewerkt: 4 juni 2020

Forse verliezen door overname Phanos boedel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Amstelveenweb
21-07-2012

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Het woningbouwproject Westwijk Zuidwest van de failliete projectontwikkelaar Phanos zal in Amstelveen worden voortgezet door de andere betrokken partijen, waarbij alle (forse) verliezen meegenomen zullen moeten worden.

Daarover hebben schuldeisers - gemeente, woningcorporatie Eigen Haard en aannemer HBS – maandagavond 16 juli 2012 overeenstemming bereikt met de financierende bank en de curator, na weken van intensief en op het scherpst van de snede onderhandelen. Over en weer zijn nog voorbehouden (goedkeuring kredietcommissie, Raad van Commissarissen Eigen Haard en B en W Amstelveen) gemaakt die deze dagen uitgewerkt moeten worden.

westhove Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Door Phanos Vastgoed ontwikkelde woningen in Westerhoek, Amstelveen eind oktober 2011


Totale afwikkeling van dit onderhandelingsresultaat wordt door de curator nu ingeschat op een termijn van 2 à 3 weken. Hoewel er geen mededelingen over precieze bedragen zijn gedaan, zou er sprake zijn van ettelijke miljoenen euro's verlies. Dit treft alle partijen. Voor een groot aantal kopers, dat zeer gedupeerd is, omdat zij hun geheel, of ten dele betaalde woning niet in kunnen, lijkt er nu licht aan het einde van de tunnel.

westhove Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Ruime eengezinswoningen in Westerhoek, Amstelveen in oktober 2011


'Nog beroep op geduld van kopers'

‘De curator merkt terecht op, dat de afwikkeling nog enige tijd vraagt en dat er onzekerheid blijft, zolang de voorbehouden niet zijn uitgewerkt,’ aldus één van de betrokkenen. ‘Er wordt dus nog een beroep op het geduld van de kopers gedaan.’ Het is de bedoeling dat Eigen Haard en voor een deel HSB, de resterende onverkochte kavels uit de boedel kopen en dat de hypotheek tegen vergoeding wordt doorgehaald.

Aangezien tussen HSB en Woningborg al overeenstemming bestaat over vergoeding en afbouw kan na juridische levering het retentierecht worden opgeheven. Daarbij is voor een aantal van de woningen vereist dat de aanleg van de verwarming doorgang vindt.

Ook hierover bestaat tussen alle betrokkenen overeenstemming en als de eerder genoemde voorbehouden vervallen, kan meteen begonnen worden om de oplevering van woningen te versnellen. De gemeente heeft besloten, dat de openbare ruimte van het gehele plan volgens de oorspronkelijke specificaties wordt afgewerkt, indien de overeenkomst tot stand komt.

eigen haard Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan-Willem Groot (CDA) wethouder Volkshuisvesting en Vastgoed


Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) reageerde ook op de kwestie Phanos tijdens de persbijeenkomst op donderdagmiddag 19 juli 2012 in het raadhuis van Amstelveen: 'Het was een lastig en ingewikkeld project met veel geld, het gaat om forse belangen en uiteindelijk wil je, dat de bewoners daar gewoon goed kunnen wonen. Ik ben heel blij, dat het gelukt is doordat wij gezamenlijk geopereerd hebben.'

eigen haard Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van den Berg Jeths, vicevoorzitter van wooncorporatie Eigen Haard


Vicevoorzitter van Eigen Haard, Jan van den Berg Jeths: 'Er zit een garantie op de woningen en een bepaald percentage van de koopsom werd betaald aan de Woningborg Groep en door deze garantie worden alle gelden van de boedel die aan Phanos werden betaald vergoed.

De situatie was heel ernstig en wij hebben alle zeilen bijgezet, als corporatie, als gemeente, als aannemer, om het project zo snel mogelijk vlot te trekken.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.