Bijgewerkt: 28 februari 2020

Gaat 86% van de Amstelveners stemmen op 3 maart 2010?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-10-2009

Stadspeiling Amstelveen voorspelt hoog opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen

Gaat 86% van de Amstelveners stemmen op 3 maart 2010? Als de  achtste stadspeiling klopt, in elk geval wel. Goed nieuws dus voor de democratie in Amstelveen. Verbeterpunten zijn er uiteraard ook.

Stadspeiling Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

Het titel logo van de 'Stadspeiling 2009'van de Gemeente Amstelveen


In april van dit 2009 is voor de achtste keer, dat de Stadspeiling 2009 gehouden, het grootschalige onderzoek onder de Amstelveense bevolking. In het onderzoek geeft 86% van de inwoners inderdaad aan te gaan stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook blijken de Amstelveners in 2009 tevreden over hun en wijk en woning.

De hoge onveiligheidsgevoelens van de jaren voor 2007 keren niet terug en ook is het veiligheidsgevoel verbeterd, bij tunnels van de sneltram, met name ’s avonds. Inwoners zijn vooral tevreden over het wonen in Amstelveen, de centrale ligging van Amstelveen in de regio en de goede bereikbaarheid. De hoogte van gemeentelijke belastingen en heffingen, uitgaansvoorzieningen en parkeren zien inwoners als verbeterpunten.

De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor beleidsontwikkeling, voor wijkactieplannen, benchmarks en als effectindicatoren in de programmabegroting. Naar aanleiding van de resultaten volgen op verschillende terreinen  acties. Ook organisaties als de politie, woningcorporaties en welzijnsorganisaties maken gebruik van de resultaten uit het onderzoek.

De Stadspeiling is het tweejaarlijks enquêteonderzoek onder de bevolking van Amstelveen. In april 2009 zijn 5.700 inwoners van 18 jaar en ouder benaderd. Inwoners die zijn aangeschreven, werden geselecteerd via een a-selecte steekproef uit het bevolkingsbestand en daarnaast is het digitale burgerpanel  benaderd. 2.600 inwoners reageerden, dat betekent een respons van 46%.  Als u meer wilt weten over de uitkomsten van het onderzoek, ga dan naar voor “In & over Amstelveen”.

Digitale burgerpaneel

Daarnaast kent Amstelveen het digitale burgerpanel. Dit bestaat uit inwoners van Amstelveen met interesse voor onderwerpen die in de gemeente spelen. De leden worden een aantal keer per jaar via internet benaderd om een vragenlijst in te vullen.

Alle inwoners van Amstelveen die 18 jaar of ouder zijn hebben de mogelijkheid om mee te doen aan het panel. Amstelveners die lid willen worden van het panel kunnen een e-mail sturen naar seno@amstelveen.nl.

Download: Stadspeiling 2009 (PDF-formaat, 469,4 kB)

Download: Internetbijlage Opmerkingen Stadspeiling 2009 (PDF 202,1 kB)

Download: Samenvatting Stadspeiling 2009(PDF 69,9 kB)

Download: Beleidsnotitie Stadspeiling 2009 (PDF 52,2 kB)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.