Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Geen oordeel over financiën golfbaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
25-03-2009

Het ligt niet op de weg van Burgemeester en Wethouders om te toetsen of een golfbaan economisch rendabel te exploiteren is of niet.

Dat schrijven B en W in een reactie op schriftelijke vragen van GroenLinks over de nieuwste plannen voor een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. GroenLinks verbaast zich erover dat er nu een afgeslankt golfbaan plan wordt gepresenteerd, terwijl eerder zou zijn aangegeven, dat een kleinere golfbaan niet levensvatbaar zou zijn.

B en W bestrijden die laatste indruk van GroenLinks: „Naar onze mening is van de zijde van de initiatiefnemer nooit gesuggereerd dat een kleinere opzet niet rendabel te exploiteren zou zijn." GroenLinks vreest dat tegenvallende resultaten leiden tot uitbreidingen ter verbetering van de exploitatie.

Volgens B en W heeft de golfbaan zich gewoon te houden aan de bepalingen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied. B en W zeggen bovendien vergunning te moeten verlenen als de golfbaan past binnen de eisen van het geldende bestemmingsplan. Het college meent verder dat de golfbaan de kwaliteit van het gebied niet aantast dan wel negatieve effecten compenseert.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.