Bijgewerkt: 28 september 2020

Gemeente Amstelveen helpt jongeren met WIJ

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-11-2009

Amstelveen gaat jongeren tot 27 jaar helpen aan werk, een leerwerkplek of een opleiding. Dit is de inzet van de nieuwe Wet Investeren in Jongeren (WIJ) die het college van B en W vertaalt naar haar lokale situatie. Doel van deze nieuwe wet is het duurzaam kunnen inzetten van jongeren op de arbeidsmarkt.

Door nu meer te investeren in werkervaring en scholing van jonge mensen willen Rijk en gemeenten minder uitval bereiken op de lange termijn. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid van Groot-Amsterdam zet kracht bij deze ambities. Het voorstel staat op de agenda van de commissie van B&S op 2 december 2009 en van de gemeenteraad op 16 december 2009.

De WIJ is een structurele wijziging op eerdere bijstandswetten. Uitgangspunt is dat jongeren tot 27 jaar geen recht meer hebben op een WWB-uitkering maar op werk en/of leertrajecten. Daar waar nodig wordt het inkomen aangevuld door de lokale overheid. Als de jongere het aangeboden werk of de aangeboden scholing afwijst dan stopt ook de inkomensvoorziening. Hiermee wil de overheid jonge werkzoekenden zoveel mogelijk stimuleren om aan hun eigen toekomst te blijven werken.

Wethouder Groot is een voorstander van deze nieuwe regeling: ‘Het is belangrijk dat we jongeren zoveel mogelijk helpen om in zichzelf te investeren voor de toekomst. Juist nu dat in deze moeilijke tijden het werk niet voor het oprapen ligt. Je kunt als jonge werkzoekende niet aan de zijlijn blijven staan. Bovendien hebben we over een tijd weer alle handen nodig, als de economie weer aantrekt. Daarom zetten we alle mogelijke middelen in om deze jonge mensen op weg te helpen.’

Tot 1 oktober 2009 werden jongeren eerst aan een uitkering geholpen om vervolgens het reïntegratietraject in te gaan. Met de invoering van de WIJ is dit omgekeerd: de jongere heeft te allen tijde recht op een werkleeraanbod, en is bovendien verplicht dit aanbod aan te nemen. Per situatie kijkt de gemeente of inkomensondersteuning noodzakelijk is.

In 2009 lanceerde het Kabinet ook het Actieplan Jeugdwerkloosheid om jongeren extra te steunen tijdens deze economische crisis. Omdat deze groep het hardst getroffen wordt bij het zoeken van een baan, werken gemeenten regionaal samen om dit probleem aan te pakken. Zowel de WIJ als het Actieplan Jeugdwerkloosheid zetten in op het aanbieden van voldoende banen, leerwerkcombinaties of stageplaatsen. De gemeente wil ook andere instrumenten inzetten zoals loonkostensubsidie, competentietesten of maatwerktrainingen.

De regiogemeenten en het UWV Werkbedrijf werken intensief samen in dit bemiddelingstraject door elkaars databestanden en instrumenten te gebruiken. Om de nieuwe WIJ verder in te bedden wil de gemeente streng controleren om fraude te voorkomen, zowel preventief door duidelijke informatieverstrekking als repressief, mocht dit nodig zijn.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.