Bijgewerkt: 10 juli 2020

Gemeente kan incidenteel meer besteden aan scholenbouw

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-11-2010

De gemeente Amstelveen heeft onlangs de 'Verordening voorzieningen huisvestiging onderwijs gemeente Amstelveen 2007' aangepast. Bij nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen hanteert de gemeente Amstelveen normbedragen. Deze sluiten niet meer aan bij de werkelijke kosten. De aangepaste verordening biedt het college de mogelijkheid de vergoeding op basis van de normbedragen zo nodig te verhogen met maximaal vijftien procent.

De oude normbedragen zijn gebaseerd op oude rijksnormen. Op basis hiervan is het vaak onmogelijk een schoolgebouw te bouwen of uit te breiden volgens de huidige eisen van duurzaamheid. Het college is blij met deze aanpassing aangezien goede onderwijshuisvesting tot één van haar prioriteiten behoort. Het komt voorts tegemoet aan de wens tot transparantie. Het maakt inzichtelijk wie (gemeente of schoolbestuur) bepaalde voorzieningen in/aan een schoolgebouw betaalt. Dit voorkomt discussie en komt het bouwproces ten goede.

Om duidelijkheid te scheppen, is de verordening voorzien van een bijlage. Hier staat aangegeven welke voorzieningen in/aan een schoolgebouw noodzakelijk zijn en tot welk niveau bekostiging door de gemeente plaats vindt. De gemeente heeft overlegd met de schoolbesturen. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de aangepaste verordening. Het heeft geen financiële gevolgen omdat in de ramingen rekening is gehouden met de voorgestelde toeslag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.