Bijgewerkt: 31 mei 2020

Gemeente neemt stapsgewijs peuterspeelzalen over

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-02-2011

In november 2010 heeft de raad besloten om over te gaan tot harmonisatie van de door de gemeente gesubsidieerde peuterspeelzalen met de bestaande commerciële kinderopvangaanbieders. De planning van de gemeente is om in 2011 vijf peuterspeelzalen en in 2012 negen peuterspeelzalen te laten integreren.

De uitvoering van het project gaat van start. Inmiddels is één peuterspeelzaal  overgenomen. Het gaat om peuterspeelzaal Aan Moeders Rok die is overgenomen door Kinderdagverblijf Tomte van Stichting Opvang Anders.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jacqueline Koops (CU), wethouder welzijn


ChristenUnie-wethouder Jacqueline Koops (Welzijn) laat weten: “We gaan er vanuit dat elke peuterspeelzaal wordt overgenomen door een kinderopvangaanbieder die rekening houdt met de personele, financiële, logistieke en communicatieve aspecten die met de overname aan de orde zijn.

Hoewel de gemeente verlangt dat partijen proactief aan de slag gaan, houdt de gemeente de regie. Belangrijkste doel is dat de waardevolle peuterspeelzaalfunctie van de bestaande peuterspeelzalen op ten minste hetzelfde kwaliteitsniveau wordt voortgezet bij de kinderdagopvang aanbieders.”

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van geïndiceerde 2- tot 4 jarigen en koopt hiervoor plaatsen in bij kinderopvangaanbieders die verbonden zijn aan een Brede School, zorgt dat de opvang van peuters betaalbaar blijft voor ouders met een laag inkomen, en maakt het mogelijk dat de peuterspeelzaalfunctie voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag wordt gerealiseerd.

De harmonisatie vindt stapsgewijs plaats. De betrokken partijen zorgen samen met de gemeente voor een zorgvuldige communicatie naar de betrokken ouders en het personeel. Uiterlijk eind december 2012 wordt de subsidie aan de peuterspeelzalen beëindigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.