Bijgewerkt: 4 augustus 2020

Gemeente verwacht structurele financiële tekorten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-03-2009

Hoewel de gemeente voor 2009 geen acuut financieel probleem voorziet, wil het college zich tegelijk degelijk voorbereiden op zwaar weer in de jaren daarna. Afhankelijk van de maatregelen die in Den Haag worden genomen om de crisis te bestrijden, zullen naar verwachting zeker in 2010 en 2011 structurele kortingen op de gemeentefondsuitkering plaatsvinden.

Om deze situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden, heeft de gemeente een brede ambtelijke taskforce benoemd met het doel voor te sorteren op mogelijke consequenties die het verslechterde economische klimaat voor Amstelveen zal hebben.

De taskforce zal langs meerdere sporen en door middel van drie werkgroepen de volgende mogelijkheden in beeld brengen:

-           opsporen van projecten die gestopt kunnen worden en projecten die nog niet gestart zijn

-           opdracht aan alle afdelings- en bedrijfshoofden om te onderzoeken waar zij

10% op hun begroting kunnen bezuinigen

-           haalbaarheidsanalyse van lopende projecten en grondexploitaties, mogelijkheden aandragen om de bouwstroom op gang te houden, plus kansen benutten om in de woningbouw, onderwijs en zorg de productie te stimuleren

-           “bezuinigen door innovatie”: kan vernieuwing van onze manier werken of van onze producten een bijdrage leveren aan een sluitend huishoudboekje.

Financiële doelstelling is dat twee scenario’s beschikbaar komen: een ombuiging van € 5 miljoen en € 10 miljoen. Naar inschatting van de gemeente zou dat kunnen corresponderen met Rijksbezuinigingen van € 20 tot € 35 miljard.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.