Bijgewerkt: 30 mei 2020

Gemeente vindt waarzeggerijcursus geen welzijnswerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: ChristenUnie
16-06-2008

Op vragen van de lokale ChristenUnie heeft het college afgelopen week laten weten dat paranormale activiteiten, zoals waarzeggerij, niet vallen onder het welzijnswerk. De ChristenUnie had het college expliciet gevraagd om een standpunt, omdat het de ChristenUnie een doorn in het oog is dat met gemeenschapsgeld (indirect) door Cardanus cursussen waarzeggerij worden aangeboden.

De ChristenUnie is wat dat betreft tevreden met de antwoorden van het college, maar stelt wel dat het college bij de verdere beantwoording twee dingen over het hoofd heeft gezien. Jacqueline Koops, fractievoorzitter van de ChristenUnie: “In de eerste plaats: Het college stelt dat het zou gaan om een ongesubsidieerd aanbod van cursussen en activiteiten. Wij menen van niet. De cursussen worden immers aangeboden in buurthuizen en wijkcentra, gemeentelijke voorzieningen.

Ook wordt gebruik gemaakt van wijkkranten om deze cursussen of andere spirituele dagen te promoten. Deze wijkkranten zijn bedoeld om het welzijnswerk te bevorderen. Cardanus maakt dus gebruik van gemeentelijke voorzieningen om hun zogenaamde ‘eigen cursussen’ te bewerkstelligen. Ook de infrastructuur van Cardanus wordt gebruikt om ‘eigen’ cursussen aan te bieden, bijvoorbeeld het aanmelden voor de cursussen gebeurt gewoon bij Cardanus. Er is dus volgens ons zeker sprake van indirecte subsidiëring.

Foto Amstelveen
(Wikipedia - 2008)

Een tarot kaart. Tarot is een set van 78 kaarten met symbolische afbeeldingen, afwijkend van de normale 52 speelkaarten. De set wordt veel gebruikt voor kaartleggen, voor persoonlijkheidsanalyse, voor meditatie en om waarzeggerij uit te oefenen


Wat ook meetelt is dat Cardanus bekend staat als de gemeentelijke welzijnsinstelling en dus gebruikt Cardanus de spin off van die naam om ‘eigen’ cursussen aan te bieden. Ten slotte vraag ik mij in goede gemoede af of Cardanus daadwerkelijk twee financiële stromen heeft. Volgens mij is het één pot nat. Er is maar één stichting Cardanus ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er is, voor zover wij weten, maar één financieel jaarverslag, waarin alle cursussen en alle activiteiten op één grote hoop zijn geveegd, inclusief de bijna zeven miljoen subsidie die Cardanus jaarlijks ontvangt.”

Koops wijst nog op een ander punt uit de beantwoording van haar vragen door het college.

“Het is vreemd”, stelt ze. “Aan de ene kant vindt het college dat een cursus waarzeggerij niet valt onder het welzijnswerk en stelt het college dat het niet bij het college zou opkomen zich met dit soort activiteiten bezig te houden, maar aan de andere kant wenst het college geen afstand te nemen van de workshops waarzeggerij richting Cardanus. Dat vind ik nogal tweeslachtig. Een duidelijker standpunt zou het college hebben gesierd.”

Wat is waarzeggerij?

Waarzeggerij is het doen van mededelingen omtrent de toekomst, meestal die van een individu, langs mystieke of anderszins bovennatuurlijke weg en doorgaans in ruil voor geld. Ook het onthullen van verborgenheden die de waarzegger of waarzegster niet langs natuurlijke weg bekend kunnen zijn behoort tot het domein van de waarzeggerij.

Waarzeggerij heeft een lange traditie. In de geschiedenis maakten koningen nog wel eens gebruik van de diensten van waarzeggers. Ook in de Bijbel en de Tenach komen waarzeggers voor; het beoefenen van de waarzeggerij en het raadplegen van waarzeggers worden daarin echter uitdrukkelijk verboden.

In talrijke sprookjes, mythen en legenden treden waarzeggers op als raadspersonen voor mensen met problemen. In het hedendaagse West-Europa is op kermissen vaak een waarzegger te vinden.


Bron: Wikipedia


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.