Bijgewerkt: 27 januari 2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2015 - 2020 is goedkoper

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-11-2014

Minder geld dan voorzien nodig voor riolering

Uit het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 - 2020 blijkt, dat de benodigde investeringen in de riolering in deze periode jaarlijks circa 2 miljoen euro lager zijn dan eerder was voorzien. Daarmee voldoet Amstelveen ruimschoots aan afspraken die gemeenten en waterschappen in 2011 hebben gemaakt om in 2020 in Nederland gezamenlijk een kostenbesparing te realiseren van 380 miljoen euro per jaar op dit vlak. Voor Amstelveen betekent dit omgerekend naar inwonersaantal een doelstelling van 1,1 miljoen euro per jaar in 2020.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Rioolbuizen aan de kruising van Laan Walcheren - Rembrandtweg op 26 maart 2008. De gemeente liet hier de oude rioolbuizen vervangen


In een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geeft de gemeente aan, hoe zij de riolering onderhoudt en tegen welke kosten. In het vorige GRP was nog voorzien dat de rioolheffing in 2020 circa € 260 zou bijdragen. Zoals het er nu naar uitziet, bedraagt de heffing in 2020 echter circa € 210. Op dit moment bedraagt de rioolheffing € 187,50, in 2015 wordt dit € 195.

Wethouder Peter Bot (Rioolbeheer): “Dat de kosten minder stijgen dan voorzien heeft een aantal redenen. Voorheen werd het riool vervangen op basis van een leeftijdsgrens. Nu vervangen we het riool pas als na inspectie blijkt, dat het echt nodig is. In de loop der jaren hebben we steeds beter inzicht gekregen in de kwaliteit van ons rioolstelsel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, (BBA) wethouder Rioolbeheer


Sommige rioleringsstelsels kunnen daarom nog 10 jaar, of langer mee. Verder ‘relinen’ we rioleringen waar mogelijk, dat wil zeggen, dat we een soort kunstofkous in een bestaande rioleringsbuis schuiven, waardoor hij langer meegaat. Tot slot pakken we rioleringswerkzaamheden op een integrale manier aan. Dus, waar mogelijk tegelijk met andere werkzaamheden in de stad. Dat bespaart de nodige kosten.” Het Gemeentelijk Rioleringsplan staat 17 december 2014 op de agenda van de gemeenteraad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.