Bijgewerkt: 24 september 2020

Gemeenten bereiden zich zorgvuldig voor op de jaarwisseling

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
15-12-2011

Gemeenten bereiden zich zorgvuldig voor op de jaarwisseling.  Ze geven voorlichting aan jongeren, zoeken samenwerking met diverse instanties en treffen verschillende maatregelen tegen overtreders. Dat blijkt uit de ledenpeiling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De deelnemers geven aan, dat ze vooral met de brandweer (79%) en politie (86%) samenwerken. Maar ook met jongerenorganisaties (43%) en buurtorganisaties (38%) wordt intensief samengewerkt om oud en nieuw rustig te laten verlopen.

vuurwerk  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Vuurwerk in het Stadshart Amstelveen


In preventieve zin wordt vooral ingezet op het geven van voorlichting aan jongeren (64%). Daarnaast stuurt 19% waarschuwingsbrieven aan notoire daders en legt 8% van te voren huisbezoeken af aan bekende overlastplegers. Verder zetten gemeenten extra cameratoezicht in (9%) en geven ze training aan overheidspersoneel om agressie te voorkomen (6%).

Ook tijdens de jaarwisseling treffen gemeenten verschillende maatregelen. Maar liefst 77% van de ondervraagden geeft aan dat extra politie en brandweer wordt ingezet. Daarnaast laat 21% door buurtbewoners toezicht houden op jongeren. Het afkondigen van een noodverordening (5%) en het opleggen van een gebiedsverbod (5%) komt minder vaak voor. In de straffende sfeer hanteren gemeenten de wet dwangsom (16%) en het supersnelrecht (14%).

Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat hun gemeente extra surveilleert tijdens de jaarwisseling. Dat kan zijn in bepaalde wijken, op onrustige plekken,  bij overheidsgebouwen. In 5% van de gevallen doet men dit samen met de buurtbewoners.

Feestje?

Bijna de helft van de ondervraagden (44%) geeft aan, dat er een feest voor jongeren wordt georganiseerd. In de meeste gevallen verstrekt de gemeente alleen de subsidie en/of de vergunning; de jongeren organiseren het feest verder zelf. Andere mogelijkheden die worden genoemd is, dat vrijwilligers of een horeca-ondernemer het feest organiseert. Als men geen feest organiseert, is dat meestal omdat jongeren voldoende mogelijkheden hebben om zich te vermaken (41%) of omdat ze naar buurgemeenten gaan (17%).

Aantal incidenten

Het aantal incidenten over de afgelopen drie jaar is volgens 43% van de deelnemers gelijk gebleven.

Tot slot

Er is ook oog voor gezelligheid. Gemeenten ondersteunen de intocht en viering van Sinterklaas (89%), hangen sfeerverlichting op (71%), er zijn extra koopavonden (6%) of kerstmarkten (50%). 15% van de ondervraagden geeft aan dat er bij hen in de gemeente een nieuwjaarsduik is.  Een frisse start van het nieuwe jaar!

Aantal deelnemers

Aan deze peiling van de VNG deden in totaal 364 griffiers, gemeentesecretarissen, raadsleden, wethouders, burgemeesters en gemeenteambtenaren mee. Qua gemeentegrootte waren zowel grote als kleine als middelgrote gemeenten vertegenwoordigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.