Bijgewerkt: 23 september 2020

Gemeenten en waterschap werken samen

Nieuws -> Informatief

Bron: AVG
20-12-2011

In Amstel, Gooi en Vechtstreek: Efficiëntere afvalwaterketen door samenwerking gemeenten en waterschap

Klimaatverandering zorgt voor extremere buien, waardoor rioleringen en zuiveringsinstallaties overbelast kunnen raken. Innovatieve technieken maken het mogelijk naast energie ook steeds meer waardevolle stoffen uit afvalwater terug te winnen. En veel rioolstelsels en rioolwaterzuiveringinstallaties verouderen, waardoor de komende jaren grootschalige investeringen noodzakelijk zijn.

de bondt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Johan de Bondt, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, tijdens zijn toespraak op de zondag 8 juni 2008 gehouden 2de Amstellanddag


Overheden worden daardoor uitgedaagd die watercyclus effectiever te beheersen als het gaat om kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Met als resultaat het voorkomen van wateroverlast, zorgen dat het oppervlaktewater schoon blijft en een beperkte tariefsontwikkeling.

Vijftien gemeenten uit de regio's Amsterdam, het Gooi en de Vechtstreek gaan daarom vanaf 2012 met elkaar en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samenwerken aan inzamelen, transport en zuiveren van afvalwater. Op 12 december hebben de gemeenten en het waterschap een intentieverklaring ondertekend om hun afspraken te bevestigen.

Afstemming

De taken en bevoegdheden in de afvalwaterketen zijn in Nederland verdeeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater en het rioleringnet, het waterschap voor het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De samenwerking die nu ontstaat is bedoeld om die activiteiten nog beter op elkaar af te stemmen om daarmee de kosten te beperken. In de Amstel-, Gooi- en Vechtregio gaan de gemeenten en het waterschap dit doen door in 2012 een aantal concrete projecten aan te pakken. Tegelijk wordt bekeken hoe ze al hun taken rond afvalwater, hemelwater en grondwater in de toekomst  het beste kunnen organiseren.

De projecten waarmee de samenwerking start  leveren meteen goede voorbeelden op van de uitdagingen die er bestaan. Eén ervan is het starten met een gezamenlijke neerslagmeting, om te bekijken wat de gevolgen van extreme neerslag zijn voor de rioolstelsels, bergbassins, overstorten en zuiveringsinstallaties in de hele regio.

Ook wordt meteen begonnen aan het opstellen van een gezamenlijk calamiteitenplan, waardoor effectiever kan worden opgetreden bij bijvoorbeeld vervuilingsincidenten, technische storingen of extreme weersomstandigheden. Plan is in 2012 de samenwerking verder te formaliseren door de intentieverklaring om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst.

agv Amstelveen
(Foto Eric Martin - 2011)

Ondertekening van de intentieverklaring met de verschillende wethouders en dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht


De deelnemende gemeenten zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,  Bussum, De Ronde Venen, Diemen,  Hilversum, Huizen, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Stichtse Vecht, Uithoorn, Weesp en Wijdemeren.

De verklaring werd ondertekend door 15 wethouders van verschillende gemeenten en de dagelijks bestuurder Peer Rooijmans van  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze ondertekening vond op 15 december 2011 plaats.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.