Bijgewerkt: 24 januari 2021

Gemeenten straks zelf verantwoordelijk naleving alcoholbeleid

Nieuws -> Overheid

Bron: RIVM
29-09-2012

Vanaf 2013 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de vernieuwde Drank- en Horecawet. Er verandert veel en dat vraagt om een gedegen voorbereiding. Het vernieuwde themadeel ‘Alcohol’ in de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl is hierbij een onmisbaar hulpmiddel.

alcohol Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Het verbodsbord 'Hinderlijk drankgebruik'. Het is verboden op de weg, die deel uitmaakt van het gebied, dat door de gemeente is aangewezen, om daar alcoholhoudende drank te nuttigen, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben


De informatie over regelgeving en handhaving in de handreiking is aangepast op basis van wijzigingen in de Drank- en Horecawet. Er is aandacht voor voorbeelden van beleidsdoelen en een uitwerking van een integrale aanpak met voorbeelden uit het land en links naar relevante websites. Ook komen randvoorwaarden voor preventief alcoholbeleid en tips voor de uitvoering aan bod. Een volledig overzicht van het themadeel ‘Alcohol’ is samengevat in de factsheet alcohol in de handreiking.

Het themadeel ‘Alcohol’ biedt ook een overzicht van mogelijkheden die gemeenten hebben om samen met partnerorganisaties alcoholproblemen terug te dringen. Zo zet de regio Foodvalley (Gelderland) in op het opleiden van buitengewone opsporingsambtenaren om vanaf 1 januari 2013 de nieuwe wet te kunnen handhaven.

In de Achterhoek zoekt men naar manieren om ouders van jongeren te betrekken in de voorlichting. In Nijkerk wordt geen alcohol meer geschonken aan leerlingen en docenten tijdens schoolfeesten, excursies of andere festiviteiten. Kijk voor meer voorbeelden in de handreiking.

Het themadeel ‘Alcohol’ van de Handreiking Gezonde Gemeente is samengesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met STAP, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het RIVM Centrum Gezond Leven. De Handreiking Gezonde Gemeente helpt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk gezondheidsbeleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.