Bijgewerkt: 8 augustus 2020

Genealogische zoekmogelijkheden voor 1650

Nieuws -> Informatief

Bron: HCC!Genealogie
05-09-2016

Mensen die geïnteresseerd zijn in familiegeschiedenis zullen eerst een kijkje nemen op de websites als ‘open archieven’, ‘zoekakten.nl’ of ‘WieWasWie’. Daar kan men terecht voor de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de mens. Op die websites kan men op zoek naar geboorteakten, huwelijksakten (soms ook echtscheidingsakten) en overlijdensakten, wanneer die gegevens inmiddels zijn ingevoerd. Maar hoe kan men nu nog verder terug in de tijd, dus vóór 1811, want in dat jaar werd onder het regime van koning Lodewijk Napoleon in Nederland de burgerlijke stand ingevoerd?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De negende generatie familie Duintjer uit Haarlem omstreeks 1920


Op die vragen probeert de interessegroep stamboomonderzoek van de Hobby Computer Club HCC!genealogie op  zaterdag 24 september 2016 een antwoord te vinden. Zij organiseert dan weer een van haar gratis toegankelijke landelijke bijeenkomsten. ’s-Ochtends zal  mr. A.H.G. Verouden, voorzitter van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’  een lezing geven met als titel ‘Zoekmogelijkheden vóór 1650’. Iedereen die in Nederland onderzoek naar familie verricht, moet met niet al te veel moeite tot ca. 1650 kunnen komen. De Burgerlijke Stand en bevolkingsregisters brengen de onderzoeker vrijwel moeiteloos tot het 1e kwart van de 19e eeuw. Daarna is men aangewezen op de doop-, trouw- en begraafregisters, aangevuld met oud-rechterlijke archieven en notariële registers.

Dankbare bronnen van onderzoek in de 17de en 18de eeuw vormen ook allerlei soorten van belastingregisters. In heel wat gevallen nemen die al een aanvang aan het einde van de 16de eeuw. Om de kerkboeken maar niet te vergeten.  De periode van de 80-jarige oorlog (1568-1648) vormt voor de meeste onderzoekers een onneembare horde. Veel archieven zijn door oorlogshandelingen, brand of watersnood in die tijd verloren gegaan. En daarvóór wordt het alleen maar nog lastiger. Toch zijn er in elke provincie nog wel wat zoekmogelijkheden, die door de volhardende onderzoeker kunnen worden geraadpleegd.

Zoek akten. In de middag zal Jacques Verheijden, beheerder van de website ‘zoekakten.nl’ een korte toelichting geven op de verschillende informatie die op zoekakten.nl te vinden is. Daarnaast zal hij ook aandacht besteden aan het belang van de geleverde indexen en het melden van fouten. Aan de orde komen bijzondere collecties zoals: de Franse jaarkalender; gemeentelijke herindelingen; zoeken op plaatsnamen; DTB-informatie; wat is er nieuw?; problemen met uw browser; "snel zoeken" en speciale films, etc.

Ook aan de site van FamilySearch zal de nodige aandacht besteedt worden. Wat is daar zoal te vinden en scans van welke akten kunnen wij in de (nabije) toekomst nog verwachten. Uiteraard zal er ook aandacht gegeven worden aan het zoeken in de grotere plaatsen en dan vooral de huwelijksbijlagen. De landelijke bijeenkomst van HCC!genealogie wordt gehouden op zaterdag 24 september 2016 in het zalencentrum Brandpunt van de Gereformeerde Paas- of Kruiskerk, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn. Aanvang 11 uur. Toegang gratis.

De Interessegroep Genealogie van HCC is sinds 1986 een levendige groep die adviseert over bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. Nu is het een grote groep mensen die elkaar steunen en stimuleren in hun onderzoek. Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites: de nieuwssite www.genealogie.hcc.nl en www.stamboom.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.