Bijgewerkt: 26 januari 2021

Gezondheidsnota 'Samen gezond leven' 2013-2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-03-2013

Meer aandacht voor obesitas onder kinderen en eenzaamheid onder ouderen

De meeste Amstelveners voelen zich gezond, blijkt uit onderzoek. Positief is, dat Amstelveners minder roken en drinken dan enkele jaren geleden. Overgewicht blijkt wel een probleem. Ruim 50% van de Amstelveense mannen is te zwaar.

Daarbij bewegen Amstelveners, ook jongeren, te weinig. Het aantal Amstelveners, dat zich wel eens eenzaam, of depressief voelt, is weliswaar gedaald, maar nog steeds 34%. Die percentages moeten omlaag stelt de gemeente in haar gezondheidsnota ‘Samen gezond leven’ 2013-2016.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jacqueline Koops, (CU) wethouder Welzijn en Volksgezondheid tijdens de NLdoet actiedag in de keuken van woonzorgcentrum De Luwte op 15 maart 2013


Wethouder Welzijn en Volksgezondheid Jacqueline Koops (ChristenUnie): “Gezondheid is een belangrijke pijler van dit College. In ons gezondheidsbeleid zetten we in op meerjaren programma’s, omdat het veranderen van gedrag en levensstijl een blijvende inzet vereist. Het gaat goed, maar het moet beter. In de nieuwe nota besteden we bijzondere aandacht aan de bestrijding van obesitas onder kinderen en eenzaamheid onder ouderen.”

Meer bewegen helpt overgewicht en obesitas te bestrijden. Naast de bestaande stimuleringsprogramma’s komen er buurtsportcoaches die dit jaar starten. Op scholen doet de gemeente diverse programma’s die bewegen en een gezonde levensstijl bevorderen, zoals Jump-in en speciaal voor het Vmbo Topscore DOit. De gemeente wil dit jaar aanhaken bij het landelijke programma JOGG (Jongeren op gezond gewicht), gericht op overgewicht en obesitas onder kinderen.”

Het aantal rokers in Amstelveen is gedaald van 25% in 2002 tot 17% in 2010.

Het anti-rookbeleid van de gemeente blijft zich op jongeren richten, met name op jongeren op het Vmbo. Daarnaast is alcoholgebruik onder jongeren onverminderd een aandachtspunt. Het aantal jongeren dat jong begint met drinken en ‘binge’ drinkt is gedaald, maar moet verder omlaag. De gemeente gaat door met voorlichtingscampagnes voor jongeren en sluit aan bij de landelijke campagnes tegen alcohol in het verkeer.

De gemeente Amstelveen zet preventieve hulp aan risicogroepen voort en gaat meer aandacht besteden aan (vroeg) signalering en goede verwijzing. Hiertoe zoekt zij aansluiting bij de WWZ teams (wonen, welzijn en zorg). Ieder jaar maakt de gemeente samen met onder meer het Sportbedrijf, de GGD, Brijder Verslavingszorg, VITA en andere zorgpartners actieplannen om bovengenoemde doelen te bereiken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.