Bijgewerkt: 19 september 2020

Glas half vol?

Nieuws -> Informatief

Bron: Johan Th. Bos/Amstelveenweb
30-03-2016

De Amstelveense journalist Johan Th. Bos schreef over de 'Cultuuragenda' op zijn weblog:

'Net als in een specifieke beleidsnotitie daarover, gaat ook het korte aan lokale journalistiek gewijde hoofdstuk in de zogenoemde ‘Cultuuragenda’ voor de komende jaren voornamelijk over de plaatselijke omroep. Daarnaast komen nog de gedrukte media aan bod. Hoewel de gemeente bij hoog en bij laag blijft beweren graag zo ongeveer alles te willen digitaliseren, worden – anders dan omroepen en gedrukte media – nu juist online nieuwsaanbieders niet eens bij name genoemd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Journalist Johan Th. Bos


In de cultuurnota (pdf) van 33 pagina’s is aan de negen online media slechts één korte zin van tien woorden gewijd. Die luidt: ‘Ook zijn er nog 9 online nieuwsaanbieders actief in Amstelveen.’ Eén woord per medium, lijkt het. Zij tellen dus in de visie van de gemeente in feite niet, of nauwelijks mee. Zodat bijvoorbeeld amstelveenweb.com, amstelveen.blog.nl en mijnamstelveen.nl niet eens worden genoemd.

En toch staat in het betreffende hoofdstuk: ‘Onder lokale journalistiek verstaan wij alle journalistieke mediabronnen die in de gemeente Amstelveen geproduceerd worden. Lokale journalistiek is dus meer dan alleen de lokale omroep.’

Maar verder gaat het uitsluitend over de gesubsidieerde lokale omroep RTVA, alsmede (door de overheid bekostigde) RTV Noord-Holland en de Amsterdamse streekomroep AT5. Vreemd is dat niet, want alle plaatselijke politici verschijnen nu eenmaal graag op de buis. Radio is dan ook zowel bij de lokale omroep als op het raadhuis een ondergeschoven kind, mede natuurlijk, doordat de vrijwilligers en stagiairs er weinig voor voelen onzichtbaar te blijven en het snelste medium (radio) toch een beetje ouderwets vinden.

Moderner zijn natuurlijk websites en sociale media, maar die tellen in de visie van de gemeente alleen mee als zij onder RTV Amstelveen ressorteren. De Mediawet schrijft nu eenmaal voor, dat zij een lokale omroep heeft te bekostigen. Dankzij vrijwilligers, stagiairs en de bijdrage van de gemeente kan die tegenwoordig meer doen dan de onder zware druk staande en steeds meer uitgeklede redacties van andere media. Maar echte onderzoeksjournalistiek bestaat in dit Amstelveen helaas allang niet meer. Kennelijk tot genoegen van de gemeente en haar afdeling communicatie, het reclamebureau van B&W, die bij driekwart lege glazen voornamelijk ziet, dat die nog altijd voor een kwart zijn gevuld. Hetgeen in zogenoemde persberichten, in feite een poging tot copywriting, terug is te zien'.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Maar wat staat er eigenlijk in de Cultuuragenda 2016-2020 van de gemeente Amstelveen over lokale journalistiek?

Onder punt 10 staat: Media. Lokale journalistiek en de lokale omroep

'Onder lokale journalistiek verstaan wij alle journalistieke mediabronnen die in de gemeente Amstelveen geproduceerd worden. Lokale journalistiek is dus meer dan alleen de lokale omroep. Er worden drie functies gezien voor lokale journalistiek in relatie tot de gemeenschap van Amstelveen. Als eerste is lokale journalistiek een essentieel onderdeel van de werking van de lokale democratie. Lokale journalistiek maakt de lokale democratie toegankelijk, fungeert als kritisch vermogen en bevordert het publiek debat. Als tweede bevordert lokale journalistiek gemeenschapszin en maatschappelijke cohesie, doordat zij de gemeenschap in zijn geheel informeert over wat er speelt binnen de gemeenschap. Als derde heeft zij een functie in kennisdeling en toegang tot informatie. Zij ontsluit nieuws en informatie van binnen onze gemeente, maar ook van daarbuiten, en plaatst nieuws in de lokale context.'

Lokale media in Amstelveen

'In geprinte media zijn er 7 aanbieders. Dit zijn het Parool, Amstelveen Dichtbij (oplage 46.713), Amstelveenz, Uitmagazine (correct UIT Magazine red.), Metro Amsterdam, Noord-Hollands Dagblad en Telegraaf Amsterdam. Daarvan hebben Amstelveen Dichtbij (eerder het Amstelveens Nieuwsblad) en Amstelveenz een specifieke focus op Amstelveen. Dit geldt ook voor de wijkkranten die in de gemeente in omloop zijn. De overige media zijn regionale media die regelmatig over Amstelveens nieuws berichten. Qua radio en televisie bestaat het aanbod uit 3 aanbieders. RTVNH en AT5 bieden regionale televisie, radio en internetproducten. RTV-A doet dit vanuit Amstelveen middels dezelfde kanalen. Alle drie de omroepen verzorgen dagelijks nieuwsuitzendingen met lokaal nieuws (RTV-A) en regionaal nieuws (RTVNH en AT5). Ook zijn er nog 9 online nieuwsaanbieders actief in Amstelveen.'

Dus eerst wordt het duidelijk gemaakt: 'Onder lokale journalistiek verstaan wij alle journalistieke mediabronnen die in de gemeente Amstelveen geproduceerd worden'. Waarom Het Parool en De Telegraaf hier staan is verbijsterend, want beide dagbladen worden in Amsterdam gemaakt en niet in Amstelveen. Ook Metro Amsterdam, Noord-Hollands Dagblad behoort tot deze rij, dus waarschijnlijk heeft de schrijver zijn eigen kranten genoemd. Kranten die door hem, of haar, worden gelezen. Het lijkt erop, dat deze persoon helemaal niet in Amstelveen woont, anders benoem je deze niet in de Cultuuragenda van de Gemeente Amstelveen. Het zijn geen mediabronnen die in de gemeente Amstelveen worden geproduceerd.

Zoals de heer Bos ook schreef: websites en sociale media zijn buiten beschouwing gelaten. Dat is in de 21ste eeuw verrassend, want tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone, vooral bij de gemeenteambtenaren die ook constant op het web surfen en niet artikelen uit de Telegraaf gaan scannen en printen om het verhaal te kunnen lezen.

Trots meldt ook de schrijver, dat de geprinte versie van Amstelveen Dichtbij een oplage heeft van 46.713 exemplaren. Als wij de krant van deze week (13-2016) analyseren, dan komen wij op een treurig resultaat. Van de 40 pagina’s werden 24 pagina’s voor advertenties gebruikt en echte zelfgeschreven artikelen konden wij nauwelijks vinden. Allemaal door knip en plakwerk samengestelde totaal overbodige informatie. De meeste en belangrijkste informatie van de krant komt van de zogenaamde gemeente-pagina’s, waar de gemeente Amstelveen verplicht over haar activiteiten moet publiceren. Dat is ook de constante inkomstenbron van deze krant, maar het bedrag verdwijnt direct richting de Basisweg, waar het hoofdkantoor en de drukkerijen van de Telegraaf staan.

Het is ook opvallend, dat de zogenaamde echte journalisten bijna nooit aanwezig zijn bij een commissievergadering, of een raadsvergadering, maar ook niet bij andere door verschillende lokale organisaties georganiseerde bijeenkomsten. Hoogstens wordt een ingehuurde fotograaf er op afgestuurd, die maakt ter plekke een foto en die wordt in het blad gepubliceerd.

Amstelveen heeft bijna 90.000 inwoners en uit een dergelijke magere krant kunnen zij echt niet het nieuws halen dat op het internet zoals op Amstelveen.blog, Amstelveenweb.com, of op andere online media, wel is terug te vinden. Maar deze worden in de Cultuuragenda niet genoemd, terwijl één ervan zelfs Koninklijk is onderscheiden, vanwege de verslaggeving over een enorme variëteit van nieuws met betrekking tot en activiteiten in Amstelveen. Ter info: Amstelveenweb.com had 91.299 echte bezoekers in maart 2016, dus de vergelijking is al nu scheef en er staan op deze website nooit advertenties, waardoor de website bezocht zou kunnen worden.

De rest van de Cultuuragenda 2016-2020 hebben wij natuurlijk ook gelezen, maar die moet een echte onderzoekjournalist analyseren. Dat wordt een beetje moeilijk, want er zijn in Amstelveen wel goede journalisten, maar deze werken allemaal in Amsterdam en ze blijven alleen maar slapen in Amstelveen.

Redactie Amstelveenweb.comAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.