Bijgewerkt: 26 januari 2021

Groeiend aantal migranten in Amstelveen kost 354.757 euro in 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-02-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn, schrijft over de de huisvesting van de vluchtelingen sinds 2015 in Amstelveen. De prognose is, dat ongeveer 400 vluchtelingen vanaf april 2016 in Amstelveen, in een lege kantoorflat aan de Laan van Kronenburg gehuisvest zullen worden.

Ieder jaar bepaalt het Rijk hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders), een gemeente moet huisvesten in dat jaar. Het aantal statushouders dat Amstelveen moet huisvesten groeit sinds 2015 sterk. Om statushouders te begeleiden bij zaken als wonen, inkomen, onderwijs, heeft het college van B en W besloten de subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland te verhogen tot € 354.757,- voor 2016. Hiervoor stelt het Rijk ook extra budget beschikbaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn tijdens de Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) commissievergadering op19 januari 2016


Statushouders zijn asielzoekers van wie het Rijk heeft vastgesteld, dat zij vanwege de veiligheidssituatie in hun land nu niet kunnen terugkeren. De maatschappelijke begeleiding van statushouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Zij is gericht op zelfredzaamheid. Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) begeleidt de statushouders in Amstelveen. SVA kreeg in de afgelopen jaren te maken met een fikse toename van het aantal geplaatste mensen in Amstelveen: van 26 in 2012, 48 in 2013, 70 in 2014 en 140 in 2015.

Van het Rijk moet de gemeente Amstelveen in 2016 voorlopig 190 nieuwe statushouders huisvesten. Elke gemeente in Nederland wordt geconfronteerd met een stijging. De verwachting is, dat het Rijk het aantal in Amstelveen op te vangen statushouders nog verder zal verhogen tot ongeveer 300. Voor zover de cijfers van 2015 bekend zijn, ziet het er naar uit, dat Amstelveen aan zijn taakstelling voor dat jaar heeft voldaan. Voor de circa 140 statushouders zijn iets meer dan 50 woningen ter beschikking gesteld. Met een taakstelling van 190 statushouders zal het aantal woningen, dat beschikbaar moet komen, rond de 70 liggen. Ook voor het onderwijs heeft de verhoging van het aantal statushouders consequenties. In 2015 waren er vier zogenaamde nieuwkomersklassen, in 2016 zal daar naar verwachting een extra klas bijkomen.

Tegenover 2015 verhoogt het college de subsidie met bijna € 150.000,-. Die verhoging kan geheel betaald worden uit de verhoogde rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding. Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn: “Vorig jaar werden we natuurlijk ook al geconfronteerd met een stijging van het aantal statushouders. Amstelveen heeft dat in 2015 keurig weten op te vangen. Natuurlijk moet elke gemeente statushouders huisvesten en zich inspannen om mensen een goede start te geven. We willen slachtoffers van oorlogsgeweld niet in de kou laten staan. Er is echter wel een belangrijk aandachtspunt. De aantallen lijken nu zo groot te worden, dat andere groepen op de woningmarkt, zoals uitkeringsgerechtigden en sociaal/medisch urgenten daarvan de dupe dreigen te worden.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.