Bijgewerkt: 24 januari 2021

Gronduitgifte Amsterdamseweg 441 aan Smit's bouwbedrijf

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-01-2013

Het College van Amstelveen heeft de aanbesteding voor de gronduitgifte aan de Amsterdamseweg 441 (het terrein van de voormalige Roelof Veenemaschool/Aemstelle) gegund aan Smit's bouwbedrijf BV uit Beverwijk. Dit bedrijf heeft het hoogste bod uitgebracht. Voor deze aanbesteding zijn drie inschrijvingen ontvangen die voldeden aan de selectiecriteria en gunningseisen.


Grotere kaart weergeven Amsterdamseweg 441 in Amstelveen

Het komende jaar zal Smit’s bouwbedrijf in samenwerking met de gemeente Amstelveen gebruiken om het plan nader uit te werken en te komen tot een aanvraag voor de omgevingsvergunning. Smit’s Bouwbedrijf zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2014 de woningen in verkoop brengen.

Voor het terrein is een bestemmingsplan gemaakt voor een beperkt aantal koopwoningen met tuin. Bedoeling is, dat er aan de voorzijde van het terrein een rijtje woningen komt en dat achter op het terrein nog enkele woningen mogelijk worden gemaakt.

Aemstelle Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Het Expositiecentrum Aemstelle aan de Amsterdamseweg 511 in 1974


Tot 2005 was op deze locatie het Gemeentelijk Expositiecentrum Aemstelle gevestigd. Door de jaren heen werden hier regelmatig tentoonstellingen gehouden van zowel Amstelveense als regionale kunstenaars. Op 25 april 2005 sloot het expositiecentrum haar deuren en begin 2006 werd het gebouw volledig gesloopt.

Wethouder Wonen Jan-Willem Groot (CDA): “Omdat een eerdere aanbesteding op niets is uitgelopen, heeft dit terrein lang braak gelegen. Daarom ben ik blij, dat er nu voldoende belangstelling is onder marktpartijen om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.