Bijgewerkt: 31 mei 2020

Grote verschillen in zoektijd naar een sociale huurwoning

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
24-05-2016

De periode tussen de inschrijving voor een sociale huurwoning en de daadwerkelijke verhuizing varieert van 2,8 jaar in de regio Haaglanden tot 8,7 jaar in de regio Amsterdam. De gemiddelde zoektijden zijn evenwel flink korter, omdat 2 op de 3 mensen die zich inschrijven niet reageren op het aanbod. Zo is in Utrecht de zoekduur gemeten vanaf de eerste reactie op een aangeboden woning en het betrekken van een huurwoning zo’n 4 jaar, terwijl de inschrijfduur dan gemiddeld 8 jaar bedraagt. In 3 van de 5 onderzochte regio’s bedraagt de zoekduur 1 tot 2 jaar. Opvallend is, dat minder dan 5 procent van de ingeschrevenen een sociale huurwoning zoekt vanwege studie, of werk. Dat staat in het RIGO-rapport ‘Wachten, zoeken en vinden’ (pdf 7 pagina’s), dat minister Blok (Wonen) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Stef Blok (VVD) minister voor Wonen en Rijksdienst


Het RIGO concludeert, dat de traditionele wachtlijst, waarbij woningzoekenden zich inschrijven en passief wachten op een aanbieding, plaats heeft gemaakt voor een aanbodmodel. Ingeschrevenen kunnen dan via een website het aanbod van vaak meerdere corporaties in een regio bekijken en daarop reageren. De inschrijfduur bepaalt dan onder andere welke woningzoekenden in aanmerking komen voor een bezichtiging. Ook zijn er veel regio’s, waarbij naast een aanbodsysteem een deel van de vrijkomende huurwoningen via verloting wordt toegewezen.

Niet alle mensen die zich inschrijven, zijn echt op zoek naar een woning. Veel mensen schrijven zich uit voorzorg in om bij een eventuele latere verhuiswens voldoende inschrijfduur te hebben. Hierbij lijkt volgens de onderzoekers sprake van een zichzelf versterkend proces, doordat mensen zich steeds vroeger inschrijven. De gemiddelde inschrijfduur neemt daardoor toe. Dit wordt versterkt, doordat vaker een woning niet wordt geaccepteerd, omdat ‘wenszoekers’  hun inschrijfduur opsparen om later een populairdere woning te kunnen krijgen. Gemeenten kunnen de slaagkansen voor de groep spoedzoekers vergroten door een deel van de voorraad te reserveren voor mensen die een sociaal-economische binding met de regio hebben. Verder heeft de minister maatregelen genomen om de uitstroom van hogere inkomens uit de sociale huur te stimuleren, waardoor zoektijden korter worden. Ook stimuleert de minister extra aanbod in de vrije huursector.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.