Bijgewerkt: 4 augustus 2020

Grotere Albert Heijn filiaal aan de Amsterdamseweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-03-2011

Start plannen Albert Heijn supermarkt aan Amsterdamseweg

De exploitant van de AH-supermarkt aan Amsterdamseweg 136 wil deze vervangen door een grotere vestiging aan Amsterdamseweg 73-77. Ook kunnen bij de nieuwe vestiging een beperkt aantal appartementen komen om het plan financiëel rond te krijgen. B en W hebben op 29 maart besloten dat zij randvoorwaarden voor deze ontwikkeling gaan opstellen. Dit staat in een bestuurlijke projectopdracht.

Op 2 november 2010 hebben B en W al besloten dat het voornemen van de exploitant in principe medewerking verdient. Een grotere supermarkt draagt namelijk bij aan de instandhouding van voorzieningen voor de wijkbewoners.

Een belangrijk aandachtspunt is de verkeersveiligheid. Hierbij gaat het vooral om de veilige afwikkeling van het afslaande verkeer naar de supermarkt en het later weer veilig invoegen op de Amsterdamseweg. Ook vroeg het parkeren  om bijzondere aandacht.

Wethouder John Levie Ruimtelijke Ordening en Verkeer (BBA): “Er is uitgebreid gekeken naar de verkeersveiligheid. Zo stelt de gemeente randvoorwaarden voor een veilige ontsluiting op de weg. Ook zijn voorwaarden gesteld ter voorkoming van overlast bij de winkelbevoorrading.

Daarnaast stelt de gemeente voorwaarden aan het parkeren van auto’s en het stallen van fietsen en bevat de bestuurlijke projectopdracht nadere randvoorwaarden voor groen en openbare ruimte.”

Met deze nieuwe locatie wordt ook de verkeeroverlast bij de huidige winkel aanzienlijk verminderd. Het voornemen van B en W is om eind april te besluiten over het Programma van Eisen. Het plan is vervolgens om in juli 2011 de bestemmingsplanprocedure te starten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.