Bijgewerkt: 26 januari 2021

Het Amstelveense Sportakkoord helpt naar beter sportklimaat

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Rijksoverheid
26-06-2020

Tijdens het WK Handboogschieten op 13 juni 2019 in Den Bosch heeft sportminister Bruno Bruins bekendgemaakt dat er al 174 gemeenten aan de slag gaan met een lokaal sportakkoord. Een jaar na het ondertekenen van het nationale sportakkoord zijn sportverenigingen, scholen en het bedrijfsleven samen aan de slag om lokale en regionale sportakkoorden te sluiten.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/VWS - 2018)

Bruno Bruins (VVD) minister voor Medische Zorg en Sport


Minister Bruno Bruins (Sport): 'Geweldig om te zien dat al 174 gemeenten aan de slag gaan met een lokaal sportakkoord. Ik wil ook alle andere gemeenten, sportverenigingen, scholen en het bedrijfsleven oproepen om aan de slag te gaan met een lokaal of regionaal sportakkoord. Een mooi voorbeeld is het in maart gesloten Zeeuws Sportakkoord, waardoor nu alle kinderen in Zeeland getest gaan worden op hun motorische vaardigheden.' Bijna 900 sportverenigingen gaan dankzij 87 miljoen euro aan subsidies van VWS aan de slag om hun sportaccommodaties te verbeteren en te verduurzamen.

Amstelveen maakt de weg vrij voor een groter en inclusiever sportaanbod. 'Met ons lokale Amstelveense Sportakkoord zetten we hiertoe een belangrijke eerste stap', zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport. Het lokale sportakkoord werd deze week opgeleverd. Onder begeleiding van een sportformateur zijn afspraken gemaakt tussen sportorganisaties, Amstelveen Sport en de gemeente over ambities en projecten gericht op een positieve, inclusieve en duurzame sportomgeving.

'Dit akkoord is een eerste stap en met dit lokale akkoord komt een uitvoeringsbudget van het Rijk beschikbaar, dat wij vanuit de gemeente graag nog aanvullen om een extra impuls te geven aan de sport in Amstelveen. Na de zomer zal dit sportakkoord worden aangeboden aan de gemeenteraad met een voorstel om extra budget voor de sport vrij te maken. Daarnaast willen we dat nog meer sportaanbieders zich aansluiten.' -aldus wethouder Ellermeijer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport


De ambitie van het lokale Amstelveens Sportakkoord is 'Een leven lang optimaal en passend sport en bewegen voor alle Amstelveners mogelijk maken.' Om dit voor elkaar te krijgen worden acht projecten gestart. Deze projecten richten zich op mensen in armoede, ouderen, nieuwe inwoners en mensen met een beperking. Daarnaast is er oog voor kinderen met beweegarmoede door hen tijdig te willen vinden en passend sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Tot slot is er aandacht voor het faciliteren van sociale veiligheid door het sporten voor alle Amstelveners, ongeacht ras, religie of seksuele geaardheid mogelijk te maken.

De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd een eigen sportakkoord op te stellen, waarin lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar afstemmen welke thema’s zij in de gemeente willen oppakken, wie welke bijdrage daaraan levert en hoe ze dat willen organiseren. Het lokaal sportakkoord verbindt mensen en organisaties in de gemeente en zet aan tot lokale samenwerking en uitvoering. Daarnaast beoogt het lokale sportakkoord te inspireren, te prikkelen en uit te dagen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.