Bijgewerkt: 27 januari 2021

Het Amstelveense Sportakkoord is bekrachtigd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-10-2020

Met de ondertekening door 48 organisaties is dinsdag op 6 oktober 2020 het Amstelveense Sportakkoord officieel bekrachtigd. 'Samen gaan we ervoor zorgen dat sport voor iedereen wordt en dat iedereen mee kan doen', sprak Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport bij de ondertekening die digitaal was vanwege de coronamaatregelen. Het lokale sportakkoord is een belangrijke stap naar een groter en inclusiever sportaanbod in Amstelveen. 'We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten, maar ook dat iedereen zich veilig voelt. Pesterijen om iemands geaardheid of buitensluiting, daar moeten we echt vanaf. Ook een krappe beurs mag geen reden zijn dat iemand langs de kant staat' -zegt wethouder Ellermeijer.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Vlnr.: Tjipke Bokma beleidsmedewerker Samenleving en Sport gemeente Amstelveen, wethouder Rob Ellermeijer, Joris van Soerland manager Sportservice AmstelveenSport en Tom Sloetjes adviseur lokale sport (NOC*NSF) na de bekrachtiging van het Amstelveense Sportakkoord in het raadhuis van Amstelveen


'Sport is een eerste levensbehoefte. Het is van belang om juist nu in deze coronatijden met elkaar in contact te treden en met elkaar het lokale sportakkoord vorm te geven' - zei directeur van AmstelveenSport Heleen van Ketwich Verschuur. De ambitie van het lokale Amstelveens Sportakkoord is ‘Een leven lang optimaal en passend sport en bewegen voor alle Amstelveners mogelijk maken.‘ Om dit voor elkaar te krijgen worden acht projecten gestart. Die richten zich op mensen in armoede, ouderen, nieuwe inwoners en mensen met een beperking. Daarnaast is er oog voor kinderen met beweegarmoede door passend sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Ook een positieve sportcultuur krijgt volop aandacht om nog beter te borgen dat alle Amstelveners, ongeacht ras, religie of seksuele geaardheid in een positief en veilig sportklimaat kunnen sporten.

De ondertekening dinsdagavond was digitaal vanwege de coronamaatregelen. Ondertekenaars namen deel via een beeldscherm. 'Ondanks het sobere karakter is dit een belangrijk moment voor de sport in Amstelveen. Ik wens iedereen dat het ook in deze coronatijden mogelijk blijft om sportplezier te beleven'- sprak Ellermeijer.

Achtergrond. De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd een eigen sportakkoord op te stellen, waarin lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar afstemmen welke thema’s zij in de gemeente willen oppakken, wie welke bijdrage daaraan levert en hoe ze dat willen organiseren. Het lokaal sportakkoord verbindt mensen en organisaties in de gemeente en zet aan tot lokale samenwerking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.