Bijgewerkt: 25 januari 2021

Het Amstelveense bedrijfsleven houdt stand

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-12-2012

Uit de onlangs verschenen Monitor Amstelveense Economie 2011-2012 blijkt, dat de gemeente Amstelveen ondanks de economisch ongunstige tijden het op economisch gebied relatief goed doet. Tegelijk neemt het aantal werkzoekenden de laatste maanden toe. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat banen elders in de regio verloren gaan.

Het aantal bedrijfsvestigingen in Amstelveen is het afgelopen periode gegroeid door een toename van het aantal ZZP-ers. De hoeveelheid arbeidsplaatsen neemt echter voor het eerst sinds jaren af. Dit komt door een afname van het aantal grote bedrijven.  Het aantal faillissementen is met acht bedrijven in 2011 gelijk aan 2010 en daarmee nog steeds zeer laag. De groep niet-werkende werkzoekenden was tot midden 2012 stabiel, maar kent juist de laatste maanden van 2012 een toename. Het aantal WW-uitkeringen is met 26% gestegen.

kantoor Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een al jaren leegstaande kantoorcomplex in Amstelveen


Een zorgpunt is de leegstand van Amstelveense kantoren. Deze groeit van 18% in 2010 en 2011 naar 20% in 2012. Een lichtpunt kan zijn dat de resultaten van het transformatiebeleid, waarbij kantoorgebouwen een andere functie krijgen, langzaam in de cijfers terug zijn te zien. De gemeente Amstelveen doet alles wat in haar vermogen ligt om leegstand terug te dringen, maar is net als andere gemeenten afhankelijk van externe factoren.

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA)


Amstelveen blijft aantrekkelijk voor buitenlandse bevolkingsgroepen. Per 1 januari 2012 is het aandeel buitenlandse inwoners 13,3% van de totale bevolking. Vooral het aantal inwoners uit India, China en Taiwan is toegenomen. De inwoners uit India vormen sinds 2012 zelfs de grootste buitenlandse bevolkingsgroep. Waarschijnlijk komt de Aziatische bevolking naar de regio door de zakelijke kansen die er liggen en kiezen ze vervolgens voor Amstelveen vanwege het aantrekkelijke woonmilieu.

Wethouder van Economische Zaken Jan-Willem Groot (CDA): “Als we naar de landelijke cijfers kijken blijkt, dat Amstelveen het nog redelijk goed doet in deze moeilijke tijden. Ik heb er vertrouwen in dat Amstelveen een van de eerste gemeentes is die van toekomstig conomisch herstel zal profiteren. Ook al omdat Schiphol de gevolgen van een weer groeiende economie direct zal merken.” De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op cijfers van de Kamer van Koophandel, UWV en gemeente Amstelveen met peildatum 1 januari 2012.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.