Bijgewerkt: 25 januari 2021

Het College van Amstelveen maakt schoon schip

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-03-2013

Verlies verkoop van grond verwerkt in programmarekening

Het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen sluit de rekening van 2012 af met een tekort van 5,7 miljoen euro. Een aantal financiële mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting leidde per saldo tot een resultaat dat een ton nadeliger uitpakt dan eerder was voorzien . Een belangrijke aanpassing is het neerwaarts bijstellen van de verwachte grondopbrengsten van bedrijventerrein "de Loeten" met 4,4 miljoen euro. Dit blijkt uit de programmarekening die naar verwachting in april door de gemeenteraad wordt behandeld.

Wethouder Herbert Raat (VVD) van financiën:’De huidige economische situatie heeft gevolgen voor de financiële positie van Amstelveen. Waar we in het verleden veel verdienden aan de verkoop van grond, laat dit nu zeer te wensen over. Vanaf de jaarrekening 2009 zijn we dan ook al bezig schoon schip te maken. In totaal is nu 18 miljoen euro aan verlies genomen op de grondexploitaties. Daarmee is de “pijn” tijdig weg genomen en niet naar de toekomst verschoven’. 

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Ook de ontvangsten uit bouwleges lieten een tekort van 1,4 miljoen euro zien en aan schuldhulpverlening en bijzondere bijstand moest de gemeente 400.000 euro meer uitgeven. Daarnaast ontstond door het faillissement van Phanos een tekort van 0,7 miljoen euro, omdat de Onroerend Zakenbelasting (OZB) niet geheven kon worden.

Het College kon ook een aantal meevallers noteren. Zo werd 2,2 miljoen euro minder uitgegeven aan de Wet Werk en Bijstand en kon op een paar grondexploitaties nog wel winst gemaakt worden. Voor het bouwen van scholen is de komende jaren nog 10 miljoen euro nodig. Dit bedrag zou de gemeente halen uit de verkoop van gronden.

Het is nog onduidelijk, of dit in deze tijd gaat lukken. Het College wil de geplande scholenbouw wel door laten gaan. Bij de Kadernota 2014 zal op basis van bijgewerkte kosten- en opbrengstenramingen gekeken worden, of het nodig is om met aanvullende voorstellen te komen.

Dit geldt ook voor de gemeentelijke bijdrage aan de A9. In de programmarekening is hier nog geen rekening mee gehouden. Dit, omdat bij het opmaken van de rekening nog geen duidelijkheid is over de uitkomst van de onderhandelingen die de gemeente momenteel voert met het Rijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.