Bijgewerkt: 20 januari 2021

Het College van Amstelveen stelt prioriteiten bij handhaving

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-01-2013

Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben in het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2013 bepaald aan welke eisen het handhavingsbeleid en de uitvoering moet voldoen.

In aansluiting bij het eerder vastgestelde Strategisch Meerjarenprogramma zet het college met name in op het bevorderen van veiligheid in de stad, het bestrijden van overlast op straat, het verbeteren van brandveiligheid en constructieve veiligheid, het tegengaan van illegale onderhuur en de aanpak woonwagens.

Op de gemeente rust de taak en verplichting om te handhaven bij overtreding van wet- en regelgeving. Het aantal gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken op de terreinen bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, brandpreventie, milieu, bodem, openbare ruimte en APV en bijzondere wetten is echter zo groot, dat niet alles direct opgepakt en uitgevoerd kan worden.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Herbert Raat (VVD), wethouder Handhaving


Het college heeft dan ook keuzes moeten maken. Wethouder Herbert Raat (VVD) van Handhaving:’Ook dit jaar kiezen we voor zaken die essentieel zijn voor onze stad en die van levensbelang kunnen zijn. Eén grote wijziging ten opzichte van vorig jaar is het optreden tegen welstandsovertredingen. Bij een negatief welstandsadvies is handhaving geen automatisme meer, maar beslist het college, of al dan niet handhavend wordt opgetreden’.

Strategisch Meerjarenprogramma

In oktober 2011 heeft de gemeenteraad het Strategisch Meerjarenprogramma Integrale Handhaving 2011-2015 vastgesteld. In dit plan staan de kaders en prioriteiten als het gaat om handhaving. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht de gemeente om daarnaast ook jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.