Bijgewerkt: 9 maart 2021

Het Europees Parlement wil fundamentele hervormingen doorvoeren

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
16-02-2021

De Covid-19-pandemie heeft de burgers gesterkt in hun overtuiging dat de Europese Unie de juiste plaats is om doeltreffende oplossingen te ontwikkelen om de gevolgen van de pandemie aan te pakken. Eind 2020 zagen meer respondenten dat de zaken op EU-niveau op de goede weg waren in vergelijking met hun eigen land. Bovendien denkt bijna drie op de vier respondenten (72%) dat de economie van hun land zich dankzij het EU-herstelplan sneller zal kunnen herstellen van de negatieve gevolgen van de pandemie van het coronavirus - meldt het Europees Parlement.

Uit een nieuwe enquête die Kantar ‘s werelds grootste onderneming op het gebied van data, inzichten en advies in opdracht van het Europees Parlement tussen november en december 2020 heeft uitgevoerd, blijkt dat het aantal burgers dat een positief beeld van de EU heeft (50%) met 10 procentpunten is gestegen ten opzichte van het najaar van 2019. 66% van de respondenten in deze enquête is optimistisch over de toekomst van de Europese Unie.

Toch blijven de individuele vooruitzichten pessimistisch in het licht van de aanhoudende pandemie: 53% van de respondenten denkt dat de economische situatie in hun land over een jaar slechter zal zijn dan nu. Slechts één op de vijf respondenten (21%) denkt dat de nationale economische situatie het komende jaar zal verbeteren. Meer dan de helft van de respondenten (52%) verwacht dat hun individuele levensomstandigheden over een jaar hetzelfde zullen zijn als nu. Een kwart van de respondenten (24%) denkt dat zij er over een jaar zelfs slechter aan toe zullen zijn, terwijl 21% denkt dat zij er beter aan toe zullen zijn.

Waarschijnlijk gedreven door deze vermeende gevolgen formuleren de burgers een nieuwe politieke topprioriteit voor het Europees Parlement: 48% van de respondenten wil dat de bestrijding van armoede en sociale ongelijkheid bovenaan de agenda komt te staan. Dit is de eerste prioriteit in alle EU-lidstaten, behalve Finland, Tsjechië, Denemarken en Zweden, waar de bestrijding van terrorisme en misdaad op de eerste plaats komt. Het EU-gemiddelde wordt gevolgd door maatregelen ter bestrijding van terrorisme en criminaliteit (35%), ter waarborging van goed onderwijs voor iedereen (33%) en ter bescherming van ons milieu (32%).

Foto Amstelveen
(Foto Philippe Buissin / © European Union 2020)

David Maria Sassoli (1956) voorzitter van het Europees Parlement op 23 juli 2020 in Brussel


Een soortgelijke verschuiving komt ook naar voren in de rangschikking van de burgers van de kernwaarden die het Europees Parlement zou moeten verdedigen. Terwijl de verdediging van de mensenrechten wereldwijd (51%) en de gelijkheid van mannen en vrouwen (42%) bovenaan blijven staan, eindigt de solidariteit tussen de lidstaten op de derde plaats met 41% van de respondenten die willen dat het Parlement deze waarde boven alle andere verdedigt, vergeleken met 33% een jaar geleden.

De pandemie en andere mondiale uitdagingen zoals de klimaatcrisis houden de roep van de burgers om fundamentele hervormingen van de EU aan. 63% van de respondenten wil dat het Europees Parlement in de toekomst een belangrijkere rol speelt, een stijging met 5 punten ten opzichte van het najaar van 2019. En terwijl het positieve beeld van de EU eind vorig jaar toenam, nam ook de roep om verandering toe: Slechts 27% steunt de EU zoals die tot nu toe tot stand is gekomen, terwijl 44% de EU 'eerder steunt' maar wel hervormingen tot stand wil zien komen. Nog eens 22% staat "eerder sceptisch tegenover de EU, maar zou in het licht van een radicale hervorming weer van mening kunnen veranderen".

David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, verklaarde: 'De boodschap van deze enquête is duidelijk: de Europese burgers steunen de Europese Unie en zij vinden dat de EU de juiste plaats is om oplossingen voor de crisis te zoeken. Maar hervorming van de EU is duidelijk iets wat de burgers willen zien en daarom moeten we de Conferentie over de toekomst van Europa zo snel mogelijk van start laten gaan.'



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.